PUBLIKÁCIÓK

3_Szem
JEL-KÉP-TÉR sorozat 3.
Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és terek. I. és II. kötet
JEL-KÉP-TÉR sorozat 2.
Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei
JEL-KÉP-TÉR sorozat 1.
Újvári Edit: „Jelet hagyni”. Vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése

 szirmai
Szirmai Éva: Ikonok temetése — A közép- és tömegkultúra lázadása
Szirmai Éva: A hatalom nyilvánossága. In: Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei.

TothSzergejFF-320x270

ÍRÁSOK

Tóth Szergej: A szovjet ikon
Tóth Szergej: Vörösök, fehérek, zöldek (pdf)
Tóth Szergej: Nyelv, háború és forradalom. Utópia és valóság (pdf)
Tóth Szergej: Egy moszkvai utca képei (pdf)
Tóth Szergej: A hatalom városterei II.
Voigt Vilmos – Tóth Szergej: A város szemiotikája felé. Városi tünettan (pdf)

 ELŐADÁSOK

Tóth Szergej: A szovjet “legek”. Elhangzott Szegeden 2017. december 4-én, a Szlavisztikai szabadegyetem keretében (pdf).
Tóth Szergej: A nyelv mint eszméket kifejező jelrendszer (pdf). Elhangzott Moszkvában (МСПГ), 2017. nov. 9-én.
Tóth Szergej: Szegedről, az alkalmazott nyelvészetről, és bizonyára a hatalomról is … (pdf). Elhangzott Párizsban (INALCO). 2017. okt. 23-án
Tóth Szergej: Tézisszerűen a szemiotikáról, a városi tünettanról és a hatalomról (pdf). Elhangzott Moszkvában (МСПИ), 2016. november 14-én.
Tóth Szergej: Tünettan: jelek a városban. Elhangzott Nagyváradon. Partiumi Keresztény Egyetemen 2016-ban.  (pdf)
Tóth Szergej: A hatalom városterei. Elhangzott az I. Jel-Kép-Tér konferencián,Szegeden, 2015-ben (pdf)
Tóth Szergej: A Váll-lap. Elhangzott Kolozsvárott, 2011. májusban (pdf)
Tóth Szergej: Társadalom, nyelv, jel, hatalom (poszterek)

UjvariEditF

Újvári Edit: „E jelben győzni fogsz!”. Egy ókeresztény jelkép a római birodalmi politikában
Újvári Edit: “Jelet hagyni” Vizuális alkotások és ritusok szemiotikai elemzése
Újvári Edit: A “háromkirályok imádása” ikonográfiai téma hatalomlegitimációs szerepe a középkorban. In: Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei.

2_Szem

Voigt Vilmos – Tóth Szergej: A város szemiotikája felé. Városi tünettan (pdf)

Hat_Voigt_Vilmos

Voigt Vilmos: 25 éves a Magyar Szemiotikai Társaság. Beszélgetés Voigt Vilmossal, a társaság alapító és mindmáig elnökével (részlet) (pdf)