2015. december havi bejegyzések

Téglafeliratok: Dnyepropetrovszk (“aknamentesítve”)

Téglafeliratok 1943-ból Dnyepropetrovszkban (Jekatyerinoszlávban). A megszálló német, olasz és magyar csapatok visszavonulásuk során elaknásították a belváros legtöbb épületét. Az aknamentesítés után a tűzszerészek 1-1,5 m magaságban, a ház utca felőli oldalára a következő szerkezetű szövege(ke)t mázolták:

Ellenőrizve. Akna nincs. Dátum / a tűzszerész neve.

A következő tűzserészek feliratai maradtak meg: Leontyev (Леонтьев), Oszipov (Осипов), Szmirnov (Смирнов), Szerov (Серов), Kravcsenkó (Кравченко), Szencsenkó (Сенченко), Zsuravljov (Журавлев), Retyinszkij (Ретинский).

Lásd: Константин ШРУБ «Проверено – мин нет!» . http://dv-gazeta.info/vechyorka/rodina/provereno-min-net-2.html 2014. 10. 24. Fotók: Dmitry Solomyanny,

aknamentesitve_1 aknamentesitve_2 aknamentesitve_3 aknamentesitve_4 aknamentesitve_5 aknamentesitve_6 aknamentesitve_7 aknamentesitve_8

 

 

KÖTET: JEL-KÉP-TÉR 2.

A hatalom jelei, képei és terei. Jel-kép-tér sorozat II. kötet

Ahogy azt a Hatalom jelei, képei és terei konferencia záróeseményén is bejelentettük, az előadások szerkesztett változatait a Jel-Kép-Tér sorozat önálló köteteként fogjuk megjelentetni. A tanulmányokat max. 30.000 karakter terjedelemben 2016. március 30-ig várjuk a jelkepter@jgypk.szte.hu címre.

A kötet várható bemutatása: 2016. november. Kívánatos lenne, ha írásukhoz jó minőségű képeket és/vagy fotókat is mellékelnének.
A tanulmányokat természetesen lektoráltatjuk és a formai, valamint technikai szerkesztés után korrektúrára elküldjük a szerzőknek.

Formai kérések

Lehetőség szerint semmiféle formázást (bekezdéseknél, felsorolásnál, képek szövegénél stb.) ne alkalmazzanak. Ugyancsak ne használjanak semmilyen kiemelést, CSUPA NAGYBETŰZÉST, aláhúzást vagy r i t k í t á s t. A szerkesztők törekvése szerint a kurzív szedés a tárgyalt nyelvi vagy egyéb fontos adat vagy címmegjelölésére szolgál. A kettős kiemelés (pl. „idézőjel és kurzív”) szintén kerülendő.
A tanulmányhoz mellékeljenek egy 1000-1200 karakteres rezümét magyarul és angolul.

A hivatkozás lehetséges jelzései

a) Szövegben: név, évszám, oldalszám (pl.: Szívós 2012: 35). Az Irodalomban a feloldás teljes formában történjen (pl.: Szívós Mihály 2012 A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika, Budapest, Loisir). Ha egy szerzőnek több, egy évben megjelent cikke van, a címszórészben a különbséget az évszám után a latin ábécé betűivel jelöljük, pl: Morris, Charles, 2005a. A jelelmélet megalapozása, in: Horányi Özséb, Szépe György (szerk.), A jel tudománya, Budapest, General Press, 39–71.)

b) Arab számmal jelölt lábjegyzetben, azon belül a hivatkozás formáját lásd: a hivatkozás jelzése a szövegben.

Fotók, ábrák, táblázatok, illusztrációk, rajzok, diagramok stb. esetén a főszövegben utaljanak a fotóra, képre, ábrára stb. (Ld. 1. kép). A képnek legyen száma, és amennyiben szükséges, címe is.

A nem wordben készült táblázatok esetén kérjük, hogy mellékelje az eredeti program munkalapját is.