Thomas Albert Sebeok

Sebeok(1920–2001)

Magyar származású amerikai nyelvész, szemiotikus, 1956-tól az Indianai Egyetem Nyelvészeti és Szemiotikai Kutató Központ alapító igazgatója. Finnugor nyelvészeti kutatásai mellett az elméleti szemiotikában is jelentőset alkot, Ch. S. Peirce és Ch. W. Morris munkássága nyomán. Egyike a Semiotica : Journal of the International Association for Semiotic Studies (1969– ) folyóirat alapítóinak, szerkesztőinek. Az 1960-as évek közepétől a zooszemiotikai, majd bioszemiotikai kutatások kezdeményezője, meghatározó képviselője (http://www.biosemiotics.org/).

 

Th. A. Sebeok magyarul megjelent írásai:

Sebeok, Th. A.: A jelek sokrétű azonossága – a jeltudomány nevének kialakulása. Bp., 1981. (Kultúra és szemiotika. Klny.)

Sebeok, Th. A.: A művészet előzményei. Bp., Akadémiai Kiadó. 1983.

Sebeok, Th. A.: Ismeri a módszeremet? Avagy a mesterdetektív logikája. Bp., Gondolat, 1990.

Sebeok, Th. A.: A szemiotika helyzete, különös tekintettel az európai északi népek szemiotikájára. Miskolci Bölcsész Egyesület. 1995.

Sebeok, Th. A.: Az összehasonlító szemiotika lehetőségéről. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Szemiotika. Bp., General Press. 2005. 295–300.

Th. A. Sebeok művei:

Sebeok, Th. A.: Finnish and Hungarian case systems : their form and function. Stockholm, Ungerska Institutet. 1946.

Sebeok, Th. A.: (ed.): Encyclopedic dictionary of semiotics. 1– 3. Berlin, Mouton de Gruyter. 1986.

Sebeok, Th. A.: Signs. An Introduction to Semiotics. Toronto, University of Toronto Press. 1994.

Sebeok, Th. A.: Global Semiotics. Bloomington, Indiana University Press. 2001.

Sebeok, Th. A. (ed.): Animal communication. Bloomington, Indiana University Press. 1973.

Sebeok, Th. A. (ed.): How animals communicate. Bloomington, Indiana University Press. 1977.

Sebeok, Th. A.: A Sign is Just a Sign. Bloomington, Indiana University Press. 1991.

 

Irodalom Th. A. Sebeokről:

Bernard, Jeff – Voigt Vilmos –Withalm, Gloria (Editors): Symbolicity. Proceedings of the International Semioticians’ Conference in Honor of Thomas A. Sebeok’s 70th Birthday, Budapest/Vienna 1990. Lanham, MD: University Press of America. 1993.

Voigt Vilmos: Megemlékezés. Thomas E. Sebeok. In: Magyar Tudomány, 2002/5. 677. http://www.matud.iif.hu/02maj/voigt.html

Deely, John: Sebeok Memorial Essay. 2004. http://carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/sebeok.html

Petrelli, Susan – Ponzio, Augusto: Thomas Sebeok & Signs of Life. London, Icon Books. 2009.

Kalevi Kull: Thomas A. Sebeok and biology. Building biosemiotic. In: Cybernetics And Human Knowing. 2003. Vol. 10, no. 1. 7–18. http://www.zbi.ee/~kalevi/Kullsff.pdf

1. Signs 2. Global.semiotics 3. Animal communication.
4. Semiotics.in.USA 5. Sign.just.sign. 6. A művészet.előzményei
7. Signs of Life
  1. Sebeok, Th. A.: Signs. An Introduction to Semiotics. Toronto, University of Toronto Press. 1994.
  2. Sebeok, Th. A.: Global Semiotics. Bloomington, Indiana University Press. 2001.
  3.  Sebeok, Th. A. (ed.): Animal communication. Bloomington, Indiana University Press. 1973.
  4.  Sebeok, Th. A.: Semiotics in the United States. Bloomington, Indiana University Press. 1991.
  5.  Sebeok, Thomas A. A Sign Is Just a Sign: La Semiotica Globale. Milano, Spirali. 1998.
  6.  Sebeok, Th. A.: A művészet előzményei. Bp., Akadémiai Kiadó. 1983.
  7.  Petrelli, Susan – Ponzio, Augusto: Thomas Sebeok & Signs of Life. London, Icon Books. 2009.

Összeállította: Újvári Edit