III.7. “Metabolikus válaszok” különböző intnzitású és különböző ideig tartó tréning esetén

Rövid ideig tartó, intenzív tréning

Ehhez a mozgáshoz szükséges energia elsődlegesen az anaerob metabolikus útvonalakból fedezett. Az, hogy az elsődleges ATP képződés az ATP-PC útvonalból avagy a glikolízisből szármatik-e az nagymértékben függ a tréning hosszától. Pl egy 50 méteres sprint során az ATP elsősorban az ATP-PC rendszerből származik. Ezzel szemben egy 400 méteres sprint energiaszükségletét az ATP-PC rendszer, a glikolízis és az aerob anyagcsere együttesen fedezi (9. ábra).

9. ábra: Oxigén fogyasztás magas intenzitású tréning esetén

Hosszantartó tréning (több mint 10 perc)

Energiaszükséglet nagyrészt az aerob metabolizmusból fedezett. Meg kell említeni, hogy a "seady state" oxigén felvétel állandó egy hosszantaró, alacsony intenzitású tréning esetében, bár a környezeti paraméterek erős befolyással bírnak az oxigénfogyasztás mértékére. Például meleg/nedves környezetben végzett tréning növeli az oxigén fogyasztást (10. ábra).

10. ábra: Oxigén fogyasztás meleg/nedves környezetben