III.4. A repolarizációs tartalék beszűkülésének jellemzése: elektrofiziológiai biomarkerek, szűrés

Az egymást követő szívciklusok során mért QT-intervallumok időtartama közti különbségeket a variabilitási index, valamint a rövidtávú, ütésről ütésre mért („beat-to-beat")  QT-variabilitás jellemzi, és ezen új paramétereket javasolták a repolarizációs rezerv beszűkülése következtében fokozott proarrhythmiás kockázat megbízhatóbb becslésére. Állatkísérletek eredményei szerint a kísérletes TdP ritmuszavar kialakulása jobban korrelált a rövidtávú QT-variabilitással, mint a frekvencia korrigált QT-intervallum (QTc) megnyúlással. Ugyanezen paraméter klinikai vizsgálatok adatai szerint látens repolarizációs zavarokat és fokozott arrhythmiakészséget jelzett előre nem ischaemiás jellegű szívelégtelen betegekben, valamint kongenitális hosszú QT szindrómás betegekben.

Mint azt már a megelőző fejezetben említettük, a 35 évnél fiatalabb élsportolók körében a hirtelen szívhalál leggyakoribb kórbonctanilag azonosított oka a hypertrophiás cardiomyopathia (HCM). A HCM betegekben a hirtelen szívhalál kockázatának megítélése jelenleg nem kielégítő, de rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a leghatékonyabb hirtelen szívhalált megelőző beavatkozás, az implantábilis kardioverter defibrillátor (ICD) beültetés szükségességének eldöntésére nélkülözhetetlen. A standard használatban lévő rizikófaktorok mellett (lásd előző fejezet), több EKG paraméter hasznosságát is tanulmányozták HCM betegekben, mint a hirtelen szívhalál kockázatának megítélése szempontjából számba vehető non-invazív markert.  HCM-ben jelentősen megnyúlt QTc-intervallumot, valamint megnövekedett QT-diszperziót írtak le. Ugyanakkor ezekben a betegekben a QTc-megnyúlás és az emelkedett QT-diszperzió nem bizonyult prediktívnek a hirtelen szívhalál szempontjából. A Tpeak-Tend intervallum, egy másik EKG paraméter, mely a transzmurális térbeli repolarizáció diszperzió mérőszáma, a QTc-megnyúlásnál és a QT-diszperzió fokozódásánál megbízhatóbban jelezte előre a TdP kialakulását kongenitális hosszú QT szindrómás betegekben. Egy kis betegszámú, troponin I gén mutációs HCM betegekben végzett klinikai vizsgálat összefüggést talált a Tpeak-Tend intervallum és a hirtelen szívhalál kockázata között. Saját eredményeink szerint HCM betegek rövidtávú QT-variabilitása szignifikánsan nagyobb, mint a kontroll populációban mért értékek, de a paraméter hirtelen szívhalálra prediktív értéke jelenleg még nem tisztázott sem HCM betegekben, sem élsportolókban.