inkoherens: - Egy verbális objektum (szöveg) akkor minősül ~nek, ha az interpretátor a sensus designatus (rendszerszerű sensus) és az alkalmazott modell(ek) alapján nem tud létrehozni egy olyan sensus referenst (kontextuális sensus), amelyet egy általa relatumként elfogadható tényállás-konfiguráció mentális képével egybehangzónak tarthatna, megfeleltethetne. (Vö. összekapcsoltság, koherens, koherencia.)