koherens: összefüggő. Egy verbális objektum (jelkomplexus, szöveg) akkor minősül ~nek, ha az interpretátor a sensus designatus (rendszerszerű sensus) és az alkalmazott modell(ek) alapján létre tud hozni egy olyan sensus referenst (kontextuális sensus), amelyet egy általa relatumként elfogadható tényállás-konfiguráció mentális képével egybengzónak, megfelel(tethet)őnek tart. (koherencia, szövegkoherencia, vs inkoherens.)