szövegkoherencia. - Egy szöveg koherenciájáról (koherencia) beszélve egy extralingvisztikai relatum (re)konstruált mentális képére (relatum-imago) utalunk. Ha az interpretátor az interpretálandó szöveghez hozzá tud rendelni egy olyan sensust, amely lehetővé teszi számára egy interpretációként elfogadható mentális kép (re)konstruálását, ez a szöveg - a (re)konstruált mentális képre vonatkozóan - szamára koherensnek minősül. (vs inkoherens.)