Projektek kategória bejegyzései

Lobánov Artyom

Lobanov_foto

 

Lobánov Artyom
Az orosz népi kultúra állatábrázolásai

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék
Orosz szakcsoport
russian@jgypk.szte.hu

A kultúra lényegét tekintve kommunikáció.”– írja Umberto Eco. „…Valamelyest mindannyian lovak vagyunk, ki-ki a maga módján.”– olvashatjuk Vlagyimir Majakovszkijnál. A kultúrák hatékony párbeszéde napjainkban mind nagyobb jelentőségűvé válik. Minden népi kultúra a nép önkifejezési formája. A nemzetkarakterológia a világnézet és a mentalitás jellegzetességeit jeleníti meg. Az interkulturális közeg a személyiség közvetlen környezete, anyagi, kulturális és szellemi összetevők összessége, amely meghatározza a benne élő emberek élettevékenységét, akik e közegben tartózkodva önmagukon érzékelik az eltérő kultúrák képviselőinek hatását. E közeg átalakulásakor, a kommunikációs eszközök számának és a kommunikációs tér növekedésének körülményei között az embernek egyre nehezebbé válik kulturális hovatartozásában megnyilvánulva összehangolnia kommunikációs tevékenységét. Ugyanakkor a kommunikációs magatartás és kultúra a történelmi gyökerek és a nemzeti kultúrával való kapcsolat felismerésén, a népi alkotóművészet jelképrendszerének megértésén nyugszik, amelyben az állatszimbolika is jelen van.