Címerek

cimer_fejlec_2

ÁLLATFIGURÁK A MAGYAR NEMESI CÍMEREKEN
Összeállította: Újvári Edit
ÁLLATFIGURÁK A VÁROSOK/TELEPÜLÉSEK CÍMEREIBEN

Összeállította: Tóth Szergej
SZEGED VÁROS CÍMERE
Összeállította: Tóth Szergej

 Állatfigurák a magyar nemesi címerekben

Összeállította: Újvári Edit

Az állatábrázolások az európai heraldika jellegzetes elemei, a címerképeken, a pajzson, valamint a heraldikai koronán elhelyezkedő sisakdíszen gyakran jelennek meg állatok és mitikus lények (általában) stilizált figurái. A középkori magyar címerhasználat a nyugat-európai minták nyomán a 13–14. században bontakozott ki. A megkülönböztető szerepet betöltő címerek mindig konkrét személyhez, természetes vagy jogi személyhez kötődtek (területi egységre: földbirtokra, városra, vármegyére és országra is vonatkozhattak). A címer a tulajdonosa, valamint örökölhetőség révén a család állandó szimbólumaként szerepelt. Az alábbiakban a Magyar Országos Levéltár címereslevél gyűjteményében szereplő, mintegy 1300, 1405–1918 között adományozott magyar nemesi címer legjellegzetesebb állatfiguráit emeltük ki.

BAGOLY
 bagoly.Sala_2

A Sala családnak 1790-ben adományozott címer pajzsdísze egy hármashalmon álló, csőrében írótollat tartó bagoly.

 BÁRÁNY
bárány_1_Bachvai_DempseA Bachvai Dempse család címerének pajzsképe és sisakdísze egy stilizált felhősávból kinövő, fején vörös kereszttel ábrázolt fehér bárány az „Ecce Agnus Dei” felirattal, a mellső lábaival tartott pergamentekercsen. (1434. MOL)
bárány_2_Tóth_Mihály_2Természethű bárány az 1625-ös, Tóth Mihálynak adományozott címer, pajzs- és sisakdísze.
 DARU
 daru_1_Tétény_2daru_1_Tétény_2_adaru_1_Tétény_2_bA legkorábbi ismert magyar címer, a Zsigmond király által 1405-ben a  Tétényi (Kapy) és a Haraszthi családnak adományozott oklevél címerének pajzsképe egy követ tartó daru, sisakdísze egy nyakból kinövő daru. (1405. MOL)
 daru_2_ámboky_2Két, csőrével gyűrűt tartó daru jelenik meg a Sámboky család 1549-es címerének pajzsán.
 daru_3_KampmacherA Kampmacher családnak 1588-ban adományozott címerének pajzs- és sisakdísze egy jobbjával kardot tartó daru.
 FARKAS
farkas_1_Rezegi_címerA Rezegei (Reszegey) családnak 1421-ben adományozott címer, pajzs- és sisakdísze egyaránt egy pofájában csontot tartó farkas.
farkas_2_Kistárkányi_(1434)_2A Kistárkányi család címerének pajzsképe egy farkassal küzdő férfialak, sisakdísze egy nyakból kinövő farkas, melynek pofáját felhőből kinövő karok feszítik szét. (1434. MOL)
farkas_3_Farkas_István.1647-es címere_2Az 1647-ben Farkas Istvánnak adományozott címer pajzs- és sisakdísze egy bárányt elragadó farkas.
FŐNIX
 J_főnix és hattyú.Rhédei_János_1768 másolataA Kisrédei Rhédei családnak 1808-ban adományozott grófi címer pajzsképének bal felső elme egy égő farakásból kiemelkedő főnix.
főnix.Mérei_címer_2A kaposmérei Mérei család címerének pajzsképe és sisakdísze is főnix, amelynek testtartása a pelikán ábrázolásokra is hasonlít.
GALAMB
galam.Széchényi_címerA Széchényi családnak 1629-ben adományozott címer pajzsdísze és sisakdísze egyaránt babérkoszorút illetve ágat tartó fehér galamb.
GÓLYA
gólya.Somkereki_címer_2A Somkereki (Somkereki Erdélyi) család címerének pajzsképe és sisakdísze egy koronás gólya, nyakára tekeredő kígyóval. (1415. MOL)
GRIFF
Griff.Estreházy.címer, Fraknói.várban_JAVAz Esterházy család címerének fő eleme egy jobbjában kardot, baljában három virágot tartó arany griff .
griff.Herczog_címerKardot tartó kék griff a Csetei Herczog család 1886-os címerének pajzsdísze.
 HATTYÚ
 hattyú ésfőnix.Rhédei_János_1768_2A Kisrédei Rhédei címer központi eleme egy hattyú.
hattyú.Dévai Lakatos_2A Dévai Lakatos családnak 1602-be adományozott címer sisakdíszén egy csőrében patkót tartó hattyú látható.
 HÉJA
héja.Horváth_Miklós_címere,_1546A Horváth Miklósnak 1546-ban adományozott címer pajzs és a sisakdísz motívuma egyaránt a markában három nyílvesszőt tartó héja.
  HIDRA
hidra.Vásárhelyi_címerA Vásárhelyi család számára 1526-ban Budán adományozott címer a háromfejű hidrát doronggal ütő meztelen férfit (Herkulest?) ábrázolja, sisakdísze a hidra három feje.
HOLLÓ
Holló.Hunyadi.1453._2A Hunyadi Jánosnak 1453-ban adományozott címeres levelén a négyosztatú pajzsmezőn két oroszlán, egy sas és egy csőrében gyűrűt tartó holló látható . (MOL) Mátyás királyi címerének központi pajzsképe szintén a gyűrűt tartó holló. (1417. MOL).
A hollót ábrázoló további címereket lásd: itt.
KAKAS
kakas.Hradnai_Holy_(1488)_2A Hradnai Holy család címerének pajzsképe és sisakdísze egy búzakévén álló kakas. (1417. MOL)
KECSKE
kecske.Hohenperger_címerA Hohenperger családnak 1589-ben adományozott címer első és negyedik mezejében egy-egy fekete kecske, a siskadíszen pedig koronából kinövő ágaskodó kecske látható.
KENTAUR
kentaur.gellei_1522_2A Gellyei család 1522-es, Prágában adományozott címerének pajzsmezejében hátra nyilazó kentaur látható.
KÍGYÓ
kígyó.Kroyher_2Nemesi címerek heraldikai elemeként is előfordul: pl.  a Kroyher címer (1790) pajzs és sisakdíszén.
kígyó.Bethlen_Ödön._2A Bethlen családnak 1693-ban adományozott címer pajzsképe egy országalmát szájában tartó fehér kígyó.
KUTYA
kutya.Csese_címer_2A Dansi és Keresztúri Csese (Wesselényi) család címerének sisakdísze egy halfarokban végződő vörös kutya, hátán strucctollal (1418. MOL)
kutya.Buttler_2A Buttler családnak 1712-ben adományozott grófi címer sisakdíszének egyik eleme egy fekete kutya.
ló.Somogyi_címerA Gyulafehérvári Somogyi (Nagy) család 1599-es címerének feslő pajzsdísze egy vágtató fehér ló.
MAJOM
majom.Sánkfalvy_címer_2A Sánkfalvi és a Heős család címerének pajzsképe és sisakdísze egy tekergő kígyót tartó majom (1455. MOL)
MEDVE
medve.Enyingi_és_bakonoki_Török_(1481)_2Az Enyingi és Bakónoki Török családok címerének pajzsképe és sisakdísze egy vágásvonalból, illetve koronából kinövő vörös medve. (1481. MOL)
medve.Koppány_címer A Koppány család címerén egy koronából kinövő, karddal leszúrt medve látható.
medve.Kállai_Vitéz_címerA Kállay Vitéz család 1521-es címere teljes alakos természethű medvét ábrázol, amely aranyláncot visel, pofájában aranygolyót tart.
medve.Nagyjeszeni_Jeszenszky_2A Nagyjeszeni Jeszenszky családnak 1631-ben adományozott címer pajzsképe egy karddal megsebesített fekete medve, sisakdísze pedig egy koronából kinövő, kőriságat tartó medve.
MÓKUS
 mókus.Berényi_Kakas_(1431)_2A Berényi Kakas család címerének pajzsképe és sisakdísze egy mogyorót szájához emelő fekete mókus (1431. MOL)
NYÚL
 nyúl.Haász_2Ágaskodó nyúlpár a Haász-címer (1759) pajzsdísze.
OROSZLÁN
 oroszlán.Petneházy_címer_2A Petneházy család címerének pajzsképe és sisakdísze egy koronából kinövő, nyilazó oroszlán (1417. MOL)
 oroszlán.Nagylucsei_címer,_1480A Nagylucsei (Nagylucsei Dóczy) család címerének pajzsának átlós osztásvonalán arany almát tartó fehér oroszlán látható. (1480. MOL)
 oroszlán.Batthyány_2A Batthyány család címerének pajzsképe egy sziklából kinövő, pofájában pallost tartó oroszlán, valamint egy szikla tetején fészkelő, mellét tépő, fiókáit tápláló pelikán. (1500. MOL)
 oroszlán.Versendi_címer(2)A Versendi (Tarjáni) család számára 1515-ben adományozott címer és sisakdísz egy koronából kinövő kétfarkú oroszlán.
 oroszlán.Armbruster_(1518)_2Teljes alakos fehér oroszlánt jelenít meg az Armbrust családnak 1518-ban Budán adományozott címer pajzsa, valamint sisakdísze.
PÁRDUC
 párduc.Thaly_2A Thaly család 1602-es címerének pajzs és sisakdísze egyaránt sziklából illetve koronából kinövő, jobb mancséban kardot,baljában strucctollat tartó párduc.
PÁVA
 pávafarok.Szentgyörgyi_és_Bazini_címer_2A magyar nemesi címerek gyakori sisakdísz eleme a pávafarok, pl. a gr. Szentgyörgyi és Bazini család címerén (1459. MOL)
PELIKÁN
 pelikán.Pogány_(1447)_2A Pogány család címerének pajzsképe és sisakdísze egy koronából kinövő pelikánfej (1447. MOL)
 pelikán.Mérey_(1474)_2 Holdon és csillagon álló, mellét tépő (főnixként is értelmezhető) pelikán díszíti a kaposmérei Mérei család címerének (1474) pajzsképét és sisakdíszét is.
 pelikán.Petky_címer_2 A Batthyány család címerének pajzsképe egy szikla tetején fészkelő, mellét tépő, fiókáit tápláló pelikán, valamint egy sziklából kinövő, pofájában pallost tartó griff. (1500. MOL)
 pelikán.ZalayA Nemesapáthi Zalay (Tutor) családnak 1574-ben adományozott címer pajzsdíszének felső sávjában, valamint sisakdíszén; a dersi Petki család 1607-es bárói címerének pajzsán mellét tépő pelikán látható három fiókájával.
RÁK
 rák.Szirmay_címerJPG_2A Szirmay család címerének pajzsképe és sisakdísze rák. (1417. MOL) (Bertényi 1998. 25.)
  Rak_TarnóczyAz 1669-es Tarnóczy címer pajzsdíszének középső sávjában is élethű rák látható.
 rák.Rakovszky_1561_2 A Rákói Rakovszky családnak 1561-ben adományozott címer egyik állatmotívuma a rák, amely a pajzson alsó sávjában látható.
SAS
 sas.Marsovszky_(marsovai_és_jablonovei)_2 A Jablonovei Buthor (Marsovszky) család címerének pajzsképe és sisakdísze egy koronából kinövő sasfej (1430. MOL)
 sas.Paczalai_Peres_címer_2A Paczali Peres család címerének pajzsképe és sisakdísze egy koronából kinövő, szarvasagancsok között ábrázolt sasfej. (1431. MOL)
 sas.Szerdahelyi_Imreffy_címersas.Dessewffy_címer A Szerdahelyi Imreffy (1523), valamint a Cserneki Desewffy (1525) család címereinek egyaránt koronás sas a fő heraldikai eleme.
 sas.Karomi_Bornemisza_címer Koronás fekete sas látható a Karomi Bornemissza családnak 1628-ban adományozott címer pajzsának felső mezőjében.
 SÓLYOM
 sólyom.Vatyon_címerA Vatyon család címerének pajzsképe egy felhőből kinövő kar kesztyűs kezén ülő vadászsólyom. (1511. MOL)
SZARKA
 szarka.Nagymihalyi.címer_2 A Nagymihályi (Sztáray, Villei Pribék, Iványi Fekete) család címerének pajzsképe és sisakdísze egy kapu tetején álló, két, egymással szemben álló szarka, csőrükben arany gyűrűvel. (1418. MOL)
SZARVAS
 szarvas.Keresztúri_Szabó_címer A Keresztúri Szabó család 1585-ös címerének pajzsdísze egy szarvast ábrázol.
 szarvas.Semsey_címer Ágaskodó, szarvai közt kereszttel ábrázolt vörös szarvas a Semsei Semsey családnak 1907-ben adományozott grófi címer pajzsdísze és sisakdísze is, ez utóbbi koronából kinövő helyzetben.
VADDISZNÓ
 vaddisznó.Dobay_2 A Dobay család 1519-es címerének pajzsdísze egy vaddisznót ábrázol, amelyet lándzsával készül leszúrni egy férfi.
 vaddisznó.Felvinczi_2 A Bethlen Gábor által adományozott 1649-es Felvinczi címer pajzsmotívuma egy karddal ledöfött vaddisznó.

 

Szakirodalom:

Nyulásziné Straub Éva, 1999. Öt évszázad címerei. A Magyar Országos Levéltár (MOL) címereslevelein. Bp. Corvina.
Bertényi Iván, 1998. Új magyar címertan. Bp. Mæcenas.
Az Országos Levéltár címereslevél-gyűjteményének feldolgozása és digitalizálása. Módszertani tanulmány. Szerző: Avar Anton. https://upload.wikimedia.org/wikibooks/hu/7/72/Avar%2C_Cimeres_tanulm%C3%A1ny_honlapra_2012.11.13.pdf

Képek forrása:
mek.oszk.hu
https://hu.wikibooks.org/wiki/Címerhatározó

 

Állatfigurák a városok/települések címereiben

Összeállította: Tóth Szergej
Antilop

Cimer_Uganda
Uganda címere
Bálna

Cimer_Providenszkinegyed_Csukotszkij_Autonom_Terület
Providenszkij rajon (Oroszország) címere
Bárány

Cimer_Svájc_Be
Bex, Svájci kanton címere
Bika

Andorra címere
Andorra címere
Borz

Tagsdorf (Franciaország, megye)
Tagsdorf (Franciaország, megye)
Bölény

Grodnyenszkij megye (Belorusz)
Grodnyenszkij megye (Belorusz)
Coboly

Barguzin megye (Oroszország)
Barguzin megye (Oroszország)
Delfin

département de la Loire
département de la Loire
Denevér

Fiefbergen, Németország
Fiefbergen, Németország
Egér

Miskin (Oroszország)
Miskin (Oroszország)
Elefánt

Szváziföld címere
Szváziföld címere
Észak-amerikai mókus

Uszty Ilimsz megye (Oroszország)
Uszty Ilimsz megye (Oroszország)
Farkas

Wolfsburg címere
Wolfsburg címere
Hangya (album)
 Hangya_osszes
Hermelin

Tara (Oroszország)
Tara (Oroszország)
Hiúz

Cimer_hiúz_Екабпилс (Lettország)
Екабпилс (Lettország)
Hód

Tyumenj (Oroszország)
Tyumenj (Oroszország)
Láma

Bolivia
Bolivia

Barnaul (Oroszország)
Barnaul (Oroszország)
Macska

Vust (Németország)
Vust (Németország)
Mamut

Prignac es Marcamps
Prignac es Marcamps
Medve (album)
 MEDVE_osszes
Mókus

Нойенкирхен (Грейфсвальд) (Németország)
Нойенкирхен (Грейфсвальд) (Németország)
Mormota

Шиханы (Саратовская область, Россия)
Шиханы (Саратовская область, Россия)
Nőstényjuh

Дравоград (Словения)
Дравоград (Словения)
Nyérc

герб Александровского района (Томская область, Россия)
герб Александровского района (Томская область, Россия)
Nyúl

герб Коврова
герб Коврова
Oroszlán és leopárd

Hollandia
Hollandia
Őz

герб Шилкинского района (Забайкальский край, Россия)
герб Шилкинского района (Забайкальский край, Россия)
Párduc

Graz
Graz
Patkány

герб муниципалитета Арле-ан-Гоель (Франция)
герб муниципалитета Арле-ан-Гоель (Франция)
Puma

герб муниципалитета Саманиего (Колумбия)
герб муниципалитета Саманиего (Колумбия)
Róka

Cimer_Roka_герб коммуны Киршрот (Германия)
герб коммуны Киршрот (Германия)
Rozsomák

герб Кировского эвенского национального наслега (Якутия, Россия)
герб Кировского эвенского национального наслега (Якутия, Россия)
Sarki róka

Герб поселка Заполярный (ЯНАО, Россия)
Герб поселка Заполярный (ЯНАО, Россия)
Sün

герб муниципалитета Аблеж (Франция)
герб муниципалитета Аблеж (Франция)
Szarvas

герб Антигуа и Барбуды
герб Антигуа и Барбуды
Teve
 
Eritrea címereEritrea címere
Nyest

Нокиа (Западная Финляндия, Финляндия)
Нокиа (Западная Финляндия, Финляндия)
Vaddisznó

герб муниципалитета Беласкоайн в Испании
герб муниципалитета Беласкоайн в Испании
Vidra

герб коммуны Меннедорф (Цюрих, Швейцария)
герб коммуны Меннедорф (Цюрих, Швейцария)

 

 

Hüllők a címerekben

 Dinoszaurusz

Szaki, Krím félsziget
Szaki, Krím félsziget
Gyík

Ötisheim. Németország
Ötisheim. Németország
Kígyó

герб коммуны Дирсбах (Верхняя Австрия, Австрия)
герб коммуны Дирсбах (Верхняя Австрия, Австрия)
Krokodil

Lesoto
Lesoto
Teknősbéka

герб Сейшельских островов
герб Сейшельских островов

 

Bogarak, rovarok a címerekben

Csiga

Brezina, Csehország
Brezina, Csehország
Darázs

Hummuli, Észtország
Hummuli, Észtország
 Hangya

Multia, Finnország
Multia, Finnország
Kagyló

герб коммуны Шаррон (Франция)
герб коммуны Шаррон (Франция)
Méh

герб коммуны Альвеста (Швеция)
герб коммуны Альвеста (Швеция)
Pillangó

герб муниципалитета Монньер (Пеи-де-ла-Луар, Франция)
герб муниципалитета Монньер (Пеи-де-ла-Луар, Франция)
Rák
Raduny község címere (Grodnyeni megye, Fehéroroszország)
Raduny község címere (Grodnyeni megye, Fehéroroszország)
Skorpió

герб муниципалитета Слатинице (Чехия)
герб муниципалитета Слатинице (Чехия)
Tengeri rák

герб Аяно-Майского района (Хабаровский край, Россия)
герб Аяно-Майского района (Хабаровский край, Россия)

 

Madarak a címerekben

Bagoly

Uhlstädt-Kirchhasel
Uhlstädt-Kirchhasel
Bibic

Gaubitsch (Ausztria)
Gaubitsch (Ausztria)
Cinke

Meisenheim (Németország)
Meisenheim (Németország)
Csóka

Cauterets (Franciaország)
Cauterets (Franciaország)
Daru

Uganda
Uganda
Dögkeselyű

Железный Брот (Чехия)
Железный Брот (Чехия)
Fácán

герб коммуны Пизе (Франция)
герб коммуны Пизе (Франция)
Fecske

герб коммуны Нойхаузен (Германия)
герб коммуны Нойхаузен (Германия)
Feketerigó

герб муниципалитета Ферфе (Франция)
герб муниципалитета Ферфе (Франция)
Fogoly

герб муниципалитета Бельвиль-ан-Ко (Франция)
герб муниципалитета Бельвиль-ан-Ко (Франция)
Fürj

герб коммуны Лидербах (Гессен, Германия)
герб коммуны Лидербах (Гессен, Германия)
Galamb

герб города Колийнсплаат (Hollandia)
герб города Колийнсплаат (Hollandia)
Gólya

герб коммуны Савуаллан (Франция)
герб коммуны Савуаллан (Франция)
Harkály

герб коммуны Пиелисярви (Финляндия)
герб коммуны Пиелисярви (Финляндия)
Hattyú

герб коммуны Борсфлет (Германия)
герб коммуны Борсфлет (Германия)
Holló (album)
 Hollo_osszes
Jégmadár

герб муниципалитета Хисков (Чехия)
герб муниципалитета Хисков (Чехия)
Kacsa

герб коммуны Плайценхаузен (Германия)
герб коммуны Плайценхаузен (Германия)
Kakas

Bosztinyja (Fehéroroszország)
Bosztinyja (Fehéroroszország)
Kakuk

герб города Пагегяй (Литва)
герб города Пагегяй (Литва)
Kánya

герб муниципалитета Буфали (Испания)
герб муниципалитета Буфали (Испания)
Kárókatona

герб коммуны Балингем (Франция)
герб коммуны Балингем (Франция)
Kócsag

герб коммуны Северак (Франция)
герб коммуны Северак (Франция)
Kondor

Bolívia
Bolívia
Kulik

Kulikov (Ukrajna)
Kulikov (Ukrajna)
Liba

герб города Путлиц (Германия)
герб города Путлиц (Германия)
Nyírdfajd

герб коммуны Сирдал (Норвегия)
герб коммуны Сирдал (Норвегия)
Pacsirta

герб Лейвонмяки (Финляндия)
герб Лейвонмяки (Финляндия)
Papagáj

герб города Цвениц (Германия)
герб города Цвениц (Германия)
Páva

герб города Ньюарк-он-Трент (Британия)
герб города Ньюарк-он-Трент (Британия)
Pelikán

герб общины Клайнпашлебен (Германия)
герб общины Клайнпашлебен (Германия)
Pingvin

South_Georgia_and_the_South_Sandwich_Islands
South_Georgia_and_the_South_Sandwich_Islands
Pintyőke

герб коммуны Финкен (Германия)
герб коммуны Финкен (Германия)
Rigó

герб коммуны Робертсфорс (Швеция)
герб коммуны Робертсфорс (Швеция)
Sárgarigó

герб коммуны Гёттин (Германия)
герб коммуны Гёттин (Германия)
Sas

Jordánia
Jordánia
Seregély

герб города Штанберг (Германия)
герб города Штанберг (Германия)
Sirály
герб коммуны Зеллин (Германия)
герб коммуны Зеллин (Германия)

 

Sólyom

герб Долни Соколовец (Чехия)
герб Долни Соколовец (Чехия)
Strucc

герб города Штраусберг (Германия)
герб города Штраусберг (Германия)
Szarka

герб муниципалитета Сент-Естебан (Франция)
герб муниципалитета Сент-Естебан (Франция)
Szibériai gém

герб Ханты-Мансийска (Россия)
герб Ханты-Мансийска (Россия)
Szirti sas

Ghana
Ghana
Túzok

герб коммуны Трапштадт (Германия)
герб коммуны Трапштадт (Германия)
Tyúk

герб муниципалитета Санто-Доминго-де-ла-Кальсада (Испания)
герб муниципалитета Санто-Доминго-де-ла-Кальсада (Испания)
Veréb

герб коммуны Добин-ам-Зе (Германия)
герб коммуны Добин-ам-Зе (Германия)
Vetési varjú

герб местечка Упите (Паневежский уезд, Литва)
герб местечка Упите (Паневежский уезд, Литва)

 

Lásd a forrásokat és a további információkat:

“Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи” Проект реализован Геральдикой.ру в 2006-2017 гг. редактор сайта: Хмелевский, А.Н. https://gerbovnik.ru/

Научно-просветительский ресурс о современном российском герботворчестве. https://sovet.geraldika.ru/

Лакиер А.Б.: Русская геральдика (1855) http://www.heraldrybooks.ru/book.php?id=1

Állatok a címerben: f-gl.ru/геральдический-глоссарий

 Összeállította: Tóth Szergej

 

Szeged város címere

Szeged városnak 1719. május 21-én adományozott címe.
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/digitalis/szrt/ill.html
SzegedCimere_1719
Blazovich László: Szeged rövid története. http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/digitalis/szrt/szrt.html
SzegedCimerei_Blazovich
Városi címerek újonnan előkerült rajzai az Országos Levéltárban. http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/varosi_cimerek_ujonnan_elokerult_rajzai_az_orszagos_leveltarban
Orszagos_Leveltar
Szeged város címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-szeged.shtml

Szeged város címere
Szeged város címere
Szeged város címerének leírása: Szegfű László,
főiskolai tanár:
https://www.szegedvaros.hu/cimertortenet/

Szegfű László történész
Szegfű László történész

 

Összeállította: Tóth Szergej