III.5.F. A táplálkozás szabályozása

A táplálkozás szabályozása számos hormonális és idegi hatás együttes eredményeképpen jön létre, melyet a 17. ábra szemléltet.

17. ábra A táplálkozás szabályozása
piros= gátlás, zöld = serkentés

GLP=Glükagon szerű peptid, HT=hipotalamusz, POMC/ CART=pro-opiomelanocortin /cocaine és amphetamine kapcsolt transzkriptum, TNF-α=tumor nekrózis faktor alfa
NPY/AGRP=neuropeptid Y/Agouti kapcsolt peptid - AgRP, GH=növekedési hormon (growth hormon), GHRH/GRF=növekedési hormon serkentő hormon (Growth hormone-releasing factor), DA=dopamin, α-MSH=α-Melanocita stimuláló hormon), NA= noradrenalin, GABA= gamma amino vajsav, PYY=peptid tyrosin-tyrosin,  CRH= Cortikotróp release hormon, TRH= thyrotropin release hormon,  MCH= melanin-koncentráló hormon