VI.1. Ventiláció

A nyugalomban mérhető statikus tüdőtérfogatokat a 3. ábra mutatja.

3.ábra: Statikus tüdőtérfogatok. IC: inspiratórikus kapacitás, IRV: belégzési rezerv térfogat, VT: légzési térfogat, ERV: kilégzési rezerv térfogat, FRC: funkcionális reziduális kapacitás, RV: reziduális volumen, SVC: lassú vitálkapacitás, TLC: totál kapacitás

Nyugalomban a légzési frekvencia (fbr) 12/min, míg a légzési térfogat (tidal volume, VT) 0,5 L átlagosan, vagyis a percventiláció (VE) 6L. Terhelés kezdetén a VE növekedés elsődlegesen a VT  növekedésével történik addig, amíg a VT eléri a vitálkapacitás (VC) 50-60%-át. A VE további növelése a fbr emelkedésével biztosított. Egészségesekben maximális terhelésnél a VT 2L, míg a fbr 35-45/min, vagyis a percventiláció 100 L kürüli, ami a nyugalmi érték 17-szerese. Jó kondícióban lévő állóképességi sportolókban 160-200 L-es VE értékek várhatók, de az ő esetükben is csak ritkán haladja meg a VT a vitálkapacitás 55-65%-át.