Jurij Sztyepanov

Sztyepanov(1930-2012)

Elméleti nyelvész, nyelvfilozófus, szemiotikus, napjainkig a legjobbnak tartott első orosz szemiotikai könyv szerzője, a Szemiotikai antológia («Семиотика / Антология», első kiadás: 1983., második kiadás: 2001.) szerkesztője. Kutatásai felölelik a nyelvészet sok ágát, az indoeurópai szintaxistól kezdve a logikai szemantika és filozófiai esztétikájának kérdéséig. Poliglott. Akadémikus.

Főbb művei (monográfiák)

Структура французского языка. — М.: Просвещение, 1965.
Французская стилистика. — М.: Высш. школа, 1965.
Основы общего языкознания. — Изд.1. 1966. Изд.3-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
Семиотика. — М.: Наука, 1971.
Методы и принципы современной лингвистики. — Изд.1. 1975. Изд. 7-е. – М.: URSS, 2009.
Имена, предикаты, предложения (семиологическая грамматика). —Изд. 3-е. – М.: URSS, 2004.
В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. — Изд.1.1985. Изд.2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
Индоевропейское предложение. —М.: Наука, 1989.
Язык и метод. К современной философии языка. – М.: «Языки русской культуры», 1998.
Французская стилистика в сравнении с русской. — М.: Наука, 2002.  Изд.5. М.: URSS, 2009.
Константы. Словарь русской культуры. – Изд.1.1997.  Изд. 3-е – М.: Академический Проект, 2004.
Протей. Очерки хаотической эволюции. – М.: Языки славянских культур, 2004.
Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М.: Языки славянских культур, 2007.
Мыслящий тростник. Книга о «Воображаемой словесности». – Калуга: Эйдос, 2010.

 Jurij Sztyepanov néhány orosz kiadású művének borítója

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8 k9
k10 k11 k12

 Összeállította: Tóth Szergej