Tóth Szergej

TothSzergejFF-320x2701980-ban végzett a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. A különböző szociokulturális meghatározottságú csoportok és a társadalmi változások interakciója eredményeként bekövetkezett nyelvi változásokat kutatja, valamint a város szemiotikáját (városi tünettant). Szerkesztője az Aetas történettudományi folyóirat, a Nyelvészeti füzetek, a Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata és az Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek periodikáknak. A Modern Nyelvoktatás folyóirat rovatvezetője. Az akadémiai orosz–magyar, magyar–orosz szótárak egyik szerkesztője. 1986 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, 1996 és 2017 között a JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, 2006-2017 között az Alkalmazott  Humántudományi Intézet vezetője, jelenleg az SZTE BTK Szláv Intézetének tanára.  Brassai Sámuel-díjas (2014. Kolozsvár). A Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola díszdoktora (2016).

Publikációi az MTMT adatbázisában:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10026782

Szergej Tóth.  Professor Tóth graduated at the József Attila University, Faculty of Sciences in 1980. His main areas of research are language change as a result of the interaction between social changes and different socio-cultural groups, and the semiotics of cities (urban symptomatology). He is the editor of the journals Aetas (a journal of history and related disciplines), Nyelvészeti füzetek (linguistics), Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata (linguistics), and Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek (applied linguistics); one of the editors of the Russian-Hungarian and Hungarian-Russian academic dictionaries. He has been teaching at the Department of Hungarian and Applied Linguistics of JGYPK, University of Szeged since 1996, he is the head of the Institute of Applied Humanities 2006-2017). He was awarded the Brassai Sámuel Prize in 2014. Tóth Szergej is elected the Honory Professor of the Moscow Social Pedagogical Institute (2016).