Szirmai Éva

szirmai1981-ben végzett a József Attila Tudományegyetem magyar–orosz–20. sz-i orosz irodalom szakán. Bölcsészdoktori értekezését irodalomtudományból, PhD-dolgozatát a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Irodalom és politika doktori programjában írta Ünnep – emlékezet – hatalom (Politikai ünnepek jelentésváltozásai) címmel. 1982-től a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának docense, ünnep- és emlékezetkutatással, a tömegkommunikáció és tömegkultúra kérdéseivel foglalkozik.

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10027427

Éva Szirmai graduated from József Attila University in 1981 majoring in Hungarian, Russian and 20th Century Russian Literature. She wrote her doctor of arts dissertation (a doctoral title below PhD before 1993 in Hungary) in the study of literature and later obtained her PhD from the Literature and Politics Doctoral Program of the Faculty of Arts at the University of Miskolc. The title of her dissertation was Commemoration – Memory – Power (Changes in Meaning in Political Commemorations). She has been an associate professor at the Juhász Gyula Faculty of Education at the University of Szeged since 1982. Her research interests are commemoration and memory research, the issues of mass communication and mass culture.