Újvári Edit

UjvariEditF1988-ban végzett a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Kutatási területe a kulturális jelképek, az ikonográfia valamint a kultúraelmélet. Társszerkesztője a Szimbólumtár című kötetnek, tanulmányait szimbólum-kutatási, szemiotikai kötetekben közli. PhD dolgozatát „A mindenség hullámzó nászruhád” Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében címmel 2002-ben védte meg. 2002-től a Szegedi Tudományegyetem JGYPK szakcsoportvezető egyetemi docense.

Publikációi az MTMT adatbázisában:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10026995

Edit Újvári graduated from the Faculty of Arts of József Attila University in 1988. Her research field is cultural symbols, iconography and culture theories. She is the co-editor of the volume Szimbólumtár. She publishes her work in volumes of symbol research and semiotics. She obtained her PhD degree in 2002, the title of her dissertation was „A mindenség hullámzó nászruhád” Myth Motifs in the Poetry of Sándor Weöres. She has been an associate professor and head of department at the Juhász Gyula Faculty of Education at the University of Szeged