Jurij Lotman

lotman(1922–1993)

Orosz irodalomtörténész, esztéta, szemiotikus és kultúrakutató. A tartui-moszkvai szemiotikai iskola alapítója, az irodalom és a kultúra strukturalista-szemiotikai módszerekkel való kutatásának kidolgozója.

Ju. M. Lotman magyarul megjelent művei:

J.M. Lotman: Filmszemiotika és filmesztétika. Gondola’96 Kiadó. 1977. [Семиотика кино и проблемы киноэстетики (1973)].

J.M. Lotman: Szöveg, modell, típus. Budapest: Gondolat Kiadó. 1973.

Jurij Lotman: Puskin. Európa Kiadó 1987.

Jurij Lotman: A kommunikáció kétféle modellje. In Kovács Árpád, V. Gilbert Edit (szerk.): Kultúra, szöveg, narráció, Orosz elméletírók tanulmányai, Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 1994. 25-26.

Jurij Lotman: A művészi tér problémája Gogol prózájában. In Kovács Árpád, V. Gilbert Edit (szerk.): Kultúra, szöveg, narráció, Orosz elméletírók tanulmányai, Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 1994. 119-186.

Lotman J. Szöveg a szövegben. In Kovács Árpád, V. Gilbert Edit (szerk.): Kultúra, szöveg, narráció, Orosz elméletírók tanulmányai, Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 1994. 57-81.

Jurij Lotman: A kártya. [Szőke Katalin fordítása]. Holmi. IX: évfolyam. 6. szám. 1997. június. 761.

Jurij Lotman: Kultúra és robbanás. Budapest: Pannonica Kiadó. 2001.

Kultúra és intellektus. Jurij Lotman válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből. Argumentum, 2002.

Jurij Lotman: A valóság költészete (Szabó Tünde fordítása). In Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I. II. Alapozó ismeretek az orosz–szláv és az orosz–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Budapest 2006. 136-143.

 

Irodalom Ju. M. Lotmanról:

Ismertető J. M. Lotman: Szöveg, modell, típus c. könyvről. Korunk. 1974. 4. 633.

Szabó Tünde: A gondolkodó világ modellje. In memoriam Jurij Mihajlovics Lotman (1922–1993). Aetas, 18. évf. (2003.) 1. sz. (Szerk.: Tóth Szergej)

Recenzió Jurij Lotman: Kultúra és robbanás. Budapest: Pannonica Kiadó. 2001.

Jurij M. Lotman: Kultúra i vzriv: Gnozisz Kiadó, Moszkva, 1992. [Fordította: Szűcs Teri] című könyvéről: Gricz István: Kultúra és robbanás. Jurij M. Lotman: Kultúra i vzriv.
http://epa.oszk.hu/01900/01963/00003/pdf/infotars_2002_02_02_102-110.pdf

Hoppál Mihály, Király Gyula: a kultúra múltja: a jelene. Budapesti beszélgetés Jurij Lotman szemiotikussal. Élet és Irodalom 1984/45.7.

Rácz I. Péter: Szemiotikai intertextualitás. Lotman posztstrukturalizmusának kérdéséhez. In Kálmán C. György – Orbán Jolán: Irodalom, nyelv, kultúra. Jelenkor, 1998. 15. [21. sz. 22.]

 

Filmek, videók, fotók:

Lotmani maailm (Lotman világa). Színes, észt dokumentumfilm, 2008. Rendező: Agne Nelk.

Ю. Лотман. Беседы о русской культуре. orosz nyelven. Beszélgetések az orosz kultúráról. 1980-as évek vége. Készítők: Jevgenyija Haponyen [Евгения Хапонен], Madra Kadri [Мадра Кадри], Szvetlana Kungurceva [Светлана Кунгурцева].
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32931

vid1p

„Искусство это мы” [A művészet mi vagyunk]: „A művészet a gondolkodás egyik formája, mely nélkül az emberi tudat nem létezik.” Erről próbál mindek bebiztosítani Jurij Lotman.

„Проблема выбора” [A választás problémája]: „A művészet  – ez a második életünk.”

„Независимость” [Függetlenség]: „Önfeláldozás, önzetlenség, az önmagunk tisztelete, és így, mások tisztelete is – ezek a vonások jellemzik a XVIII-XIX. század értelmiségét.”

vid2

Дворянская культура” [Nemesi kultúra]: Mit nevezünk „pszichológiai szégyennek” és milyen összefüggésben van ez az érzés a etikai tíltásokkal.

„Патриотизм” [Hazafiság]: Arról a közegről, melyben az értelmiségi tudatú emberek jönnek.

„Защита добра и справедливости” [A jóság és az igazságosság védelme]: J. Lotman az intelligens embert meghatározó tulajdonságokról.

vid3

Терпимость”[Türelmesség, tolerancia]: „Egyes emberek akkumulálják a nemzeti kultúrát. Úgy lépnek fel mint a laboratórium vagy egy könyvtár. És egy ilyen ember halála igazi nemzeti tragédia.”

„Культура и интелигентность”[A kultúra és az intellektus]: A kultúra és az intellektus lotmani értelmezése.

 

Jurij Lotman néhány orosz kiadású művének borítója

orosz08 orosz06 orosz07 orosz05
orosz04 orosz02 orosz03 orosz01

 

Jurij Lotman néhány külföldi kiadású művének borítója

kulf06 kulf03 kulf04
kulf02 kulf01 kulf05

Fotók

sir1 sir2

Jurij Lotman sírja Tartuban (Észtország, 2010)

Összeállította: Tóth Szergej