Umberto Eco

umberto Eco. Foto : Sin CrŽdito
Umberto Eco. Foto : Sin CrŽdito

olasz szemiológus, író, irodalomkutató
(1932 – 2016)

Olasz szemiotikus, író, irodalomkutató, a Bolognai Egyetem szemiotikaprofesszora. Pályáját a Torinói Egyetemen kezdte, ahol középkori irodalmat és filozófiát tanult, majd tanított. Mellette újságírással foglalkozott, művészeti cikkeket publikált, s avantgárd írókat és művészeket gyűjtött maga köré. Érdeklődése fokozatosan az irodalomelmélet és a jeltudomány, a szemiotika felé fordult. 1962-ben megjelentette nagy hatású könyvét A nyitott művet. Eco átveszi C. Lévi-Strauss és R. Jacobson strukturalista elméletének és Saussure strukturalista nyelvészetének alapjait, de ugyanakkor velük ellentétes véleményt fogalmaz meg a jelentéssel kapcsolatban: szerinte az nem a struktúra terméke, hanem az olvasó (hallgató) aktív értelmező tevékenysége hozza létre, melynek során az olvasó ún. „lehetséges szavakat” és „kereteket” (szituációkat, cselekménysorokat) helyez a szövegbe. Eco minden kulturális jelenséget a szemiotika tárgyának tekint. 1976-os A szemiotika elmélete című műve kísérlet a kommunikáció vizsgálata módszertanának kidolgozására. A Kant és a kacsacsőrű emlős című műve azt vizsgálja, hogy az észlelés mennyire függ kognitív illetve nyelvi képességeinktől. Eco nevét a széles közönség körében regényei tették ismertté, különösen az első, talán a legsikeresebb, A rózsa neve című, amely egy középkori kolostorban játszódó, több műfajt és értelmezési síkot vegyítő intellektuális detektívtörténet. Eco regényeiben szemiotikai nézetei irodalmi formába bújtatva jelennek meg. Igazi posztmodern művek: lehet őket olvasni szórakoztató lektűrökként is, de a figyelmes olvasó észreveheti az intertextuális utalásokat, és a középkori történetben megfogalmazott kérdések, ellentmondások korunkbeli párhuzamait.

A rózsa neve magyar kiadásai

r1 r2
r3 r4
r6 r5
r7

 

A rózsa neve orosz kiadásai

       rr1 rr2
rr4 rr5
rr6 rr7
rr8 rr9
rr10

 

Umberto Eco magyarszági kiadású könyveinek borítói

m01
m02 m16
m04 m03
m06 m05
m08 m07
m10 m09
m12 m11
m13 m14
m17 m15

 

Umberto Eco oroszországi kiadású könyveinek borítói

o01 o03
o02 o05
o06 o07
o08 o09
o10 o11
 o12  o13
 o16  o17
 o15  o18
 o19  o20
 o14  o21
    o22  o24
 o23  o25
 o30  o29
 o27  o28
 o26  o35
  o33  o30
 o34  o31
 o32

 Összeállította: Tóth Szergej