Categories Menu

Feltöltve okt 31, 2015 Kategória Fejlesztések, Tananyagfejlesztés

Elérhetőek az elkészült digitális tananyagok!

Elérhetőek az elkészült digitális tananyagok!

A Mentor(h)áló 2.0 Program megvalósítása során kifejlesztett digitális tananyagok az alábbiakban elérhetőek az érdeklődők számára (cím szerint ABC sorrendben).

A megtekinteni kívánt tananyag címére kattintással az anyag új ablakban nyílik meg. A szerzők neve a nyitóoldalon található.

Jó böngészést, jó tanulást kívánunk!

Tananyagaink listája:

A biológia alapjai tanító- és óvóképzős hallgatók számára

A fizika tanítása

A francia és frankofón kultúra- és irodalomtudomány alapjai

A gyógypedagógia helyzete Magyarországon a XX. század második felében – nyomtatott tananyag keletkezett (nem elektronikus, a szerzőknél és a projektirodában érhető el)

A kitagolás folyamatai Európában és Magyarországon

A környező világ megismerésének módszerei

A magyar iskoláztatás története a 19-20. században

A pedagógiai diagnosztika elméleti és gyakorlati tartalmi megújítása

A szövegfeldolgozás elmélete és gyakorlata alsó tagozaton

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanításának kérdései

A tanulásban akadályozottak pedagógiájának komplex megközelítése

A társadalmi érzékenyítés módszertana kisgyermekkorban

A társadalmi érzékenyítés módszertana kisgyermekkorban II.

A történelem segédtudományai

Állat-asszisztált foglalkozások

Angol nyelvhasználat tanítóknak és óvodapedagógusoknak

A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai

Az angol tanítás innovációi és legújabb módszerei a tanítóképzésben ‘e-learning’ segítségével (Innovations in pre-service education for teaching English through e-learning)

Az életvitel módszertana – Nyomtatott tananyag keletkezett (nem elektronikus, a szerzőknél és a projektirodában érhető el)

Az értelmileg akadályozott gyermekekről alkotott kép történeti, kulturális változásai

Az IKT alkalmazása a gyógypedagógiában

Az óvodapedagógus feladata a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésében

Bevezetés a gyermekkor történetébe

Bevezetés a nőnevelés történetébe

Bevezetés az irodalomtudományba

e-Grammatik des Deutschen

Elbeszélés a tömegkultúra korában

Értelmileg és tanulásban akadályozottak kórtana

Fonetika és fonológiai ismeretek szerepe a beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikájában, terápiájában

Geometria 1.

Gyermekfilozófia

Gyermekirodalom az óvodában

Gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve

Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika

Idegennyelv-oktatás nyelvtanulási nehézségekkel küzdők számára

Interaktív elemi matematikai feladatok óvodapedagógusoknak

Introduction to the Study of Cultures and Literatures in English

Játékpedagógia

Jegyzetek a nyelvről

Képességfejlesztés az alsó tagozaton

Kommunikáció fejlődése és fejlesztése értelmileg akadályozott személyeknél

Kompetenciafejlesztési lehetőségek a hon- és népismeret területén

Környezetetika

Logopédiai gyakorlatok kézikönyve

Logopédiai tervezés

Matematika I. (tantárgypedagógia) óvóképzős hallgatók számára

Matematika módszertan

Matematika tantárgypedagógia

Médiaelmélet

Nyelv és társadalom (a tananyag a szerzőnél és a CooSpace-n elérhető)

Nyelvészeti filológia (a tananyag a szerzőnél és a CooSpace-n elérhető)

Nyelvfejlődési zavarok kognitív alapjai

Pályakezdő óvodapedagógusok túlélőkészlete

Pedagógiai pszichológia jegyzet óvodapedagógusoknak

Pedagógus mesterség

Szakmaközi együttműködés a koragyermekkori intervencióban

Szószerkezet- és mondattan – nyomtatott tananyag keletkezett (nem elektronikus, a szerzőknél és a projektirodában érhető el)

Tanulási-tanítási stratégiák kiépülése a vizuális aktivitás kompetenciaterületen

Tanulók és tanulócsoportok megismerése – kiemelt figyelmet igénylő tanulók

Tartalomalapú tanítás: elmélet és gyakorlat (Content-Language Integrated Learning: Theory and Practice)

Testnevelés tantárgypedagógia I.

Tevékenyen az iskolában: természettudományos és nyelvi projektek a tanító- és óvodapedagógus képzésben (Learning It by Doing: Project-based Learning)