Charles Williams Morris

ChMorris(1901–1979)

Amerikai szemiotikus és filozófus, a modern szemiotika meghatározó egyénisége. Nevéhez kötődik a szemiotika három fő területének megkülönböztetése: a szemantika (a jelek jelentése), a szintaktika (jelkapcsolatok, összetett jelek) és a pragmatika (jelhasználat) elhatárolása, definiálása. Az elméleti szemiotika mellett az alkalmazott szemiotika jelentőségét is hangsúlyozta, más tudományágakhoz való kapcsolódását is felvetette. Charles S. Peirce munkásságának ismertté tétele részben Morrishoz kötődik. Elméleti műveivel a társadalom, a művészet jelenségeinek szemiotikai elemzését is megalapozta.

 

Morris magyarul megjelent írásai:

Morris, Ch. W: Szemiózis és szemiotika. In: Helikon 1973/2–3. 345–347.

Morris, Ch. W: A jelelmélet megalapozása. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.), A jel tudománya. Szemiotika. Bp. General Press. 2005. 39–71.

Morris, Ch. W.: A jelelmélet alapfogalmai. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.), A jel tudománya. General Press.73–80.

 

Morris művei:

Morris, Ch. W: Symbolism and Reality: A Study in the Nature of Mind. (Dissertation, University of Chicago. 1925.) Amsterdam, John Benjamins Publishing, 1993.

Morris, Ch. W: Foundations of the Theory of Signs. Chicago, University of Chicago. 1938.

Morris, Ch. W: Signs, Language and Behavior. New York, Prentice Hall. 1946.

Morris, Ch. W: Signification and significance. A study of the relation of signs and values. The M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1964.

Morris, Ch. W: Writings on the General Theory of Signs. The Hague: Mouton, 1971.

Irodalom Ch. W. Morrisról:

Eakins, Barbara Westbrook: Charles Morris and the Study of Signification. Iowa, Universityof Iowa Press. 1972.

 

1 2
3 4
  1. Morris, Ch. W: Symbolism and Reality: A Study in the Nature of Mind. Amsterdam, John Benjamins Publishing, 1993.
  2. Morris, Ch. W: Foundations of the Theory of Signs. Chicago, University of Chicago. 1938.
  3. Morris, Ch. W: Writings on the General Theory of Signs. The Hague: Mouton, 1971.
  4. Morris, Ch. W: Signs, Language and Behavior. Whitefish, Literary Licensing, LLC. 2011.