Horányi Özséb

H_O_foto

Horányi Özséb kommunikációkutató. Szerkesztője volt, többek között, A jel tudománya (Szépe Györggyel, Gondolat, 1975), a Kommunikáció I-II. (Közgazdasági, 1977-78, második bővített és javított kiadás: General Press, 2003), a Társadalmi kommunikáció (Béres Istvánnal, Osiris, 1999, második kiadása: 2001), a Sokarcú kép (Magvető, 1975, a második, módosított kiadás alcíme: Válogatott tanulmányok a képek logikájáról, Typotex, 2003), A kommunikáció mint participáció (Typotex – ORTT-AKTI, 2006) című szöveggyűjteményeknek. 1996-tól először a Pécsen, majd 2010 őszétől Budapesten irányítja a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolát.

 

Horányi Özséb interneten elérhető munkái
Béres István – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001. Egyetemi tankönyv.
Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé.
Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció.
Horányi Özséb: Gondolatok a nyilvánosságról és a közvéleményről. Angelusz Róbert optikai csalódások című könyve kapcsán.
Horányi Özséb: Hozzászólás Niedermüller Péter “Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetőségei Kelet-Európában című írására.
Horányi Özséb: Az idők jeleinek értelméről.
Horányi Özséb: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
Horányi Özséb szövege. Találkozó Marcel Duchamp 100. születésnapja alkalmából.
Horányi Özséb: Egy adalék Buda Béla nyitottságához.
Horányi Özséb: Interkulturalitás a saját társadalomban.
Kerekasztal-beszélgetés. A tanár és a tankönyvi szöveg. Buda Béla, Horányi Özséb, Kósa András, Petőfi S. János, Pléh Csaba, Voigt Vilmos.
Horányi Özséb: A személyközi kommunikációról.

Horányi Özséb az interneten elérhető további munkái (H.Ö. honlapja alapján)
Horányi Özséb (2015): A kommunikáció mint állapot – rövid áttekintés. Kézirat.
Horányi Özséb (2013): A dialógusok sikerfeltételeiről. “Kezdetben van a kapcsolat”: Interdiszciplináris dialógus a dialógusról. (szerk.: Farkas Edit), Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – Faludi Ferenc Akadémia – L’Harmattan Kiadó, 21-33.
Horányi Özséb (2009): Tudatos médiahasználat. Az ORTT médiatudatosságra vonatkozó lehetséges stratégiájának néhány alapeszméjéről és a stratégia megvalósításának néhány eszközéről. Kézirat. Az AKTI megrendelésére készült 2009. decemberében.
Horányi Özséb (2009): Arról, ami problematikus, arról, ami szignifikatív, valamint arról, ami kommunikatív (szinopszis, 7.3 változat). Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. (szerk. Bagdy Emőke – Demetrovics Zsolt – Pilling János), Budapest, Akadémiai, 201-235.
Horányi Özséb (2008): Arról, ami szignifikatív és arról, ami kommunikatív (szinopszis 7.22 változat). KRISZTUSRA tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. (szerk.: Béres Tamás – Kodácsy-Simon Eszter – Orosz Gábor Viktor), Budapest, Luther Kiadó, 257-282.
Horányi Özséb (2007): A kommunikáció mint participáció. Budapest, Typotex – ORTT-AKTI.
Horányi Özséb (2005): Néhány szempont egy új médiatörvény kidolgozásához. Kézirat. Készült az Alkalmazott Kommunikciótudományi Intézet felkérésére; nyomtatásban nem jelenik meg (2005 október 4, módosítva: 2005 december 3).
Horányi Özséb (2003): The Participation Theory of Communication: Philosophical and Methodological Analysis of Interlingua Perspectives. Kézirat. This is a summary article of the Language Learning Roundtable Conference on the Participation Theory of Communication, May 19-20, 2003, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary.
Horányi Özséb (2003): Arról, ami szimbolikus és arról, ami kommunikatív (szinopszis, 7.1 változat). Kézirat. A kommunikációról (1999a) továbbgondolt változata.
Horányi Özséb (2002): Symbolique et communication. A Degrés című francia nyelvű belga folyóiratban jelent meg, 109-110 szám, b1-8.
Ozseb, Horanyi (1994): Two Portrait Galleries. Remarks on Depicting Alice and her Company. Semiotics and Linguistics in Alice’s Worlds. (eds.: Rachel Fordyce – Carla Marello, Walter de Gruyter) Berlin – New York, 209-235.
Horányi Özséb (1988): Néhány megjegyzés “A logika fejlődésé”-ről, (A Kneale házaspár könyvének magyar nyelven való megjelenése alkalmából). Tertium non datur 5, 35-47.
Horányi Özséb (1985): Discoherent Remarks on Coherence. Text, Connexity, Text Coherence. Ed.: Emel Sözer, Hamburg, Helmut Buske Verlag, 567-594.
Horányi Özséb (1976): Adalékok a vizuális szöveg elméletéhez. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. (szerk.: Telegdi Zsigmond – Szépe György) Budapest, Akadémiai, 143-165.
Béres István – Horányi Özséb (szerk.) 2001: Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001. Egyetemi tankönyv.

Horányi Özséb intejúk
„A társadalomtervezés nem mérnöki munka” – interjú Horányi Özsébbel. (corvinusinline)
A keresztény ember morális kötelezettsége – Horányi Özséb kommunikációkutató, egyetemi tanár . (magyarNarancs online)
Záróra – Horányi Özséb.

 Horányi Özsébről
Demokráciadeficit. Sándor Zsuzsanna interjúja Horányi Özsébbel. 2014. június 20. (168óra online)
A participációs iskola.
Horányi Özséb participációs elmélete.
Horányi Özséb. hallgatói ppt.

Horanyi_honlapHorányi Özséb honlapja

 

 

 

 

 

 

 

Könyvborítók

1159439_5 B1332801 B143035
 1111002822381  B914189  horanyitarskomm