Program: Hatalom jelei, képei és terei

2015. NOVEMBER 6. PÉNTEK

Boldogasszony sgt. 6.
I. emeleti Tanácsterem
09.45-10.00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTÉS, TECHNIKAI RÉSZLETEK
Marsi István dékán és a Szervezők

10.00–10.20
Szívós Mihály
A szemiotikai módszer alkalmazása a hatalom jeleinek, képeinek és tereinek kutatásában
 F_Hat_Szivos_Mihaly_2
10.20–10.40
Szilágyi Ákos
1956 és 1989. A lyukas zászló mint logó és lobogó
F_Hat_Szilagyi_Akos
10.40–11.00
Voigt Vilmos
Goszpod – szpasz – vszederzsitel’
F_Hat_Voigt_Vilmos
11.00–11.20
Sándor Klára
A székely írás mint hatalmi jelkép – interpretációk egy témára
F_Hat_Sandor_Klara
11.20-11.50
SZÜNET
                  Tanácsterem (I. emelet)                                Fizika előadó (I. emelet)
11.50–12.10
Miklós Péter
Mózes, Orwell és a totális rendszerek valláspolitikája
F_Hat_Miklos_Peter
Mózes Dorottya
A menekültkérdés diskurzusa: az idegenség, az ellenség és a határzár szemiotikája felé
HAT_Mozes_Dorottya_FF
12.10–12.30
T. Molnár Gizella
A hatalom reprezentációja Klebelsberg művészetpolitikájában
F_Hat_T_M_Gizella
Povedák István
Szent Korona – újrakeverve
F_Hat_Povedak_Gabor
12.30–12.50
Olasz Lajos
A kormányzói hatalom nyilvános reprezentációja a II. világháború időszakában
F_Hat_Olasz_Lajos
Illés Mária
Éljen a király! – A hatalom zenei jelei az európai zenetörténetben
F_Hat_Illés.Mária
12.50–13.10
Molnár Eszter
A mágikus kép kérdése a 20. század első felének magyar irodalmában
Hat_Molnar_Eszter_FF
Kiss Attila
A Shakespeare-gépezet
F_Hat_Kiss_Attila
13.10-13.30
SZÜNET
13.30–13-50
Szajbély Mihály
A hatalom mártírjait megváltó hatalom mártíromsága Bodor Ádám „Utasemberek” című novellájában
 F_Hat_Szajbély_Mihály
13.50–14.10
Szőnyi György Endre
A hatalom terei és jelképei a Mediciek Firenzéjében
F_Hat_Szonyi_Gyorgy
14.10–14.30
Polyák Levente
A hatalom építészete az állami reprezentációtól az ingatlanspekulációig
F_Hat_Polyak_Levente
14.30–14.50
Lepahin Valerij
A hatalom ábrázolása az ikonfestészetben
 
F_Hat_lepahin_valery
 15.00-15.15
SZÜNET
15.15–15.35
Prószéky Gábor
A szoftverhatalmak befolyása írásbeli szokásainkra
 F_Hat_Proszeky_Gabor
15.35–15.55
Jobst Ágnes
A személyes névmások rejtett élete
 F_Hat_Jobst_Agnes
15.55–16.15
Uhl Gabriella
Helyfoglalás, avagy hogyan veszik birtokba és sajátítják ki a nemzetközi művészeti kiállítások a városi tereket
 F_Hat_Uhl_Gabriella_2
16.15–16.35
Petneki Áron
„Neked dobog mindannyiunk szíve” – vezérkultusz Kelet-Közép-Európában (Józef  Piłsudski)
 Petneki_Aron_FF

2015. NOVEMBER 7. SZOMBAT

Boldogasszony sgt. 6.
I. emeleti Tanácsterem
09.00–09.20
Sarnyai Csaba
Táguló és szűkülő terek a sztálini korszak művészetében
 F_HAT_Sarnyai_Csaba
09.20–09.40
Bagi Ibolya
A hatalom térkonstrukciói Zamjatyin Mi című antiutópiájában
 F_Hat_Bagi_Ibolya
09.40–10.00
Huszár Ágnes
A kör mint az élet teljessége Zinajda Gippiusz művészetében
 Hat_Huszar_Agnes_3
10.00–10.20
Magyari Sára
Hatalmi játszmák a temetőben
 F_Hat_Magyari_Sara
10.20-10.30
SZÜNET
                Tanácsterem (I. emelet)                                Fizika előadó (I. emelet)
10.30–10.50
Sütő Erika
A jugoszlávizmus ideológiája a vajdasági tankönyvekben
F_Hat_Sütő_Erika
Pataky Adrienn
Tandori Dezső szonettjei – a forma és a nyelv hatalmában
 F_Hat_Pataky_Adrien
10.50–11.10
 Keczer Gabriella
Állam–hatalom–egyetem ­— a fenntartói kontroll megjelenési formái a felsőoktatásban
F_Hat_Keczer_Gabriella
Tóth Szergej
A hatalom városterei
F_Hat_Toth_Szergej
11.10–11.30
Gaál Zsuzsanna
Hatalom és az iskolai nyelvi nevelés
F_Hat_Gaal_Zsuzsa
Újvári Edit
A “Háromkirályok imádása” ikonográfiai téma hatalomlegitimációs szerepe
 Hat_Ujvari_Edit_FF_2
11.30–11.50
Döbör András
A hatalom terei a politikai sajtóban
F_Hat_Dobor_Andras
Szirmai Éva
A hatalom nyilvánossága
F_Hat_Szirmai_Eva_FF
11.50-12.00
SZÜNET
Boldogasszony sgt. 6.
I. emeleti Tanácsterem
12.00–12.20
Balázs Géza
A hatalom naiv nyelvpolitikája
F_Hat_Balazs_Geza
12.20–12.40
Kiss Gábor
Az 50-es, 60-as évek jelszavai
F_Hat_Kiss_Gabor
12.40–13.00
Rácz Lajos
Tér-értelmezés az iskolai tankönyvekben
F_Hat_Racz_Lajos

13.00 ZÁRÁS
Szervezők

letölthető (táblázatban)