Voigt Vilmos

F_Hat_Voigt_Vilmos

Voigt Vilmos

Emeritus professzor, 1963 óta a budapesti ELTE Folklór Tanszék munkatársa és vezetője, a magyar folklorisztika, a szemiotika, az esztétika, a néprajz stb. európai rangú kutatója, a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke. Évtizedeken keresztül meghatározta a folklorisztika oktatásának kereteit és tartalmát. Mintegy kétezer publikációt írt, nemzetközi szinten is egyedülálló tankönyveket állított össze, több tudománytörténeti összefoglalást és szöveggyűjteményt adott a hallgatók kezébe. Számos külföldi és hazai szaklexikon szerzője és munkatársa. Szerzője többek között a Bevezetés a szemiotikába (1977), Világnak kezdetétől fogva. Történeti folklorisztikai tanulmányok (2000), A vallási élmény története (2004), A vallás megnyilvánulásai – Bevezetés a vallástudományba (2006), Bevezetés a szemiotikába (2008), Jeltudomány (2011), Etnoszemiotika (2013), A folklorisztika alapfogalmai – Szócikkek (2014), A szerelem kertjében (2014), Aquinói Szent Tamás és a mágia (2014) műveknek.

Voigt Vilmos könyveinek borítói (folyamatban …)

VoigtKezdetektol VoigtVilagnak VoigtBevezetes
Voigt5 Voigt7 Voigt8

 

Voigt Vilmos tanár úr előadás közben (A csoportidentitás szemiotikája konferencia, Szeged, 2014)

VV9 VV8
VV7 VV6
VV5 VV4
VV3 VV2