Szívós Mihály

F_Hat_Szivos_Mihaly_2

Szívós Mihály
filozófus, szemiotikus

 

1977-ben az ELTE-n szerzett szociológusi és történelem tanári diplomát. Kandidátusi fokozatát filozófiából 1991-ben nyerte el. Huszonöt éve az MTA tudományos főmunkatársa. A filozófián belül a személyes és a hallgatólagos tudás elméletével, jelfilozófiával, és a klasszikus német filozófia egyes területeivel foglalkozik. A szemiotikán belül fő kutatási területe az elméleti szemiotika. Munkái angol, francia, német és magyar nyelven jelentek meg. Fontosabb könyvei: A látszat története (2000); A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete (2005); Koestler Arthur. Tanulmányok és esszék (2006); A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika (2013); A jelaktusok elmélete (2014).

Szívós Mihály könyveinek borítói (folyamatban …)

SzivosMihaly2  SzivosMihaly3  Szivos1