I.1. A fizikai aktivitás energiaszolgáltató folyamatai

A sportolók sporttevékenységének energiaigénye függ a sportágtól, a mozgás intenzitásától és időtartamától, a klimatikus viszonyoktól és a sportoló aktuális edzettségi állapotától. Az energiatermelés módját befolyásolja a szervezet oxigénellátottsága, a terhelés intenzitása és időtartama. Ezektől függően változik, hogy aktuálisan melyik anyagcsereút dominál. (1. 2. ábra)

1.ábra. Az energiaszolgáltató rendszerek aránya
2011., Csoknya Mária – Wilhelm Márta

2. ábra. A hosszú ideig tartó aerob edzés energiaszolgáltatói
2011., Csoknya Mária – Wilhelm Márta

Az egyes energiaszolgáltató folyamatok, maximális ATP-képződési- és a rendelkezésre álló szubsztrátkapacitásuk alapján, jól meghatározható intenzitású és időtartamú fizikai aktivitásokra jellemzőek ( 1. táblázat).

 

 

max. ATP képződési ráta (molxmin-1)

rendelkezésre álló mennyiség (mol)

ATP, CrP → ADP, Cr (CrP=kreatinfoszfát)

4,4

0,67

glikogén → laktát

2,35

1,6

glikogén → CO2

0,85-1,14

84

glükóz → CO2

0,37

19

zsírsavak → CO2

0,4

4000

1.táblázat. A maximális ATP-képződési ráta molxmin-1 egységben és a rendelkezésre álló mennyiség ATP-ből, PCr-ból, glikogénből és szabad zsírsavakból molban (módosította Keul, 1969)(Dickhuth, 2005)

Az azonnali maximális teljesítmény alatti energiaellátás.

Az azonnali maximális erőkifejtést igénylő fizikai aktivitás energiaigényét az izomban jelenlévő ATP mennyiség 2-3 másodpercig tudja biztosítani.

Ezt követően az energiaellátás az ATP reszintézise révén folytatódik, döntően anaerob módokon. Először a kreatinfoszfát bomlásából származik az energia, a kreatinfoszfát-raktár, nagyságától függően, további 5-8 másodpercig képes fedezni a kontrakció energiaigényét (anaerob-alaktacid energiatermelés).

Amennyiben továbbra is maximális erőkifejtést igényel a sportaktivitás, akkor az ATP reszintézise egyre nagyobb mértékben egy másik fajta anaerob energiaforrásból, az anaerob glikolízisből fog származni, melynek során laktát is keletkezik (anaerob-laktacid energiatermelés). Az anaerob glikolízis alacsonyabb energiarátája és az izomsejtben emelkedő laktáttartalom anaerob glikolízist gátló hatása az teljesítmény csökkenését okozza.

A maximális erőkifejtés kezdetét követő 50-90 másodperc múlva már egy aerob energiaszolgáltatás kerül túlsúlyba, a szénhidrátok oxidációja. Ezen a módon még 90-150 percig lehet folytatni a fizikai aktivitást viszonylag magas intenzitáson. Ennek az energiaszolgáltatásnak a szervezet glikogénkészleteinek kiürülése szab gátat. Ekkor kerül előtérbe a zsírsavak oxidációja, mely alacsonyabb energiarátája további teljesítménycsökkenést okoz. Ilyenkor már a kezdetihez képest 40-50%-kal kisebb az erőkifejtés (Dickhuth, 2005).

Fontos megjegyezni, hogy a valóságban a fentebb bemutatott energiaszolgáltató folyamatok mindig párhuzamosan, egymást átfedve és feltételezve folynak.

A fokozatosan emelkedő intenzitású terhelés energiaellátása

Ha a terhelés alacsony intenzitással kezdődik (50-60% VO2max), akkor a zsírégetésből származik döntően a szükséges energia. Az emelkedő intenzitással a szénhidrátok oxidációjának részesedése is növekszik, valamint az anaerob glikolízis is fokozódik. Azt a pontot, ahol a laktáttermelés és elimináció egyensúlyba kerül, maximális laktát-steady-state állapotnak hívjuk. Amennyiben az erőkifejtés intenzitása fokozódik az emelkedő laktátszint acidózishoz vezet („besavasodás"), amely a további erőkifejtésnek gátat szab. A véghajrában sor kerül a kreatinfoszfát-raktárakból származó energia felhasználására is (Dickhuth, 2005).

Energiaszolgáltatás fehérjéből

Éhezés vagy tartósan magas intenzitású terhelés esetén a fehérjék lebontása révén nyert energiára is szükség van. Az energiaszolgáltatás akár 15-20%-at is fedezheti ez az anyagcsereút.