Publikációk

Juhász Valéria, Kegyesné Szekeres Erika (2022): Nyelvi tudatosság tantárgyközi fejlesztése egynyelvű és többnyelvű környezetben. In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Szakmódszertani és más pedagógiai tanulmányok Komárom, Szlovákia: International Research Institute s.r.o. 66–78. http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2022/05/Szakm%C3%B3dszertani-%C3%A9s-m%C3%A1s-pedag%C3%B3giai-tanulm%C3%A1nyok-2022.pdf. Juhász Valéria (2022): A képeskönyv-nézegetési…