Erasmus+

Név – társadalom – identitás címmel tartott előadást Bauko János

2020.02.27
Bauko János habilitált egyetemi docens tartott előadást az Erasmus+ keretein belül február 18-án 14 órakor a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken, a 3021-es teremben.   Bauko János: Név – társadalom – identitás   Az előadás a név – társadalom – identitás kapcsolatrendszerével foglalkozott. A névrendszer változásait, a tulajdonnevek fejlődéstörténetét a társadalmi tényezők befolyásolják elsősorban. A tulajdonnév egyik fő funkciója a társadalmi meghatározottságú identifikáció. A tulajdonnevek a társadalom termékei, valamint a lokális, regionális és nemzeti identitás jelölői, a kulturális örökség részét [...]

Erasmus+ keretein belül előadást tart: Bauko János Név – társadalom – identitás címmel

2020.02.01

Erasmus+ mobilitási program, Kolozsvár 2019. november 11–17.

2019.11.06
Tanszékünk munkatársai, dr. Sulyok Hedvig, dr. Juhász Valéria, Erdei Tamás és Heraszika Viktória a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén Erasmus+ mobilitási program keretében oktatói-kutatói, illetve adminisztratív tevékenységet folytattak. Dr. Sulyok Hedvig nyilvános előadásában – Üzletnévadási tendenciák a rendszerváltás utáni időkben – több olyan kérdést is felvetett, amelyek polemizálásra késztetik az onomasztikával foglalkozó szakembereket. Ilyen például az egyes névtípusok nem mindig stabil terminológiai behatárolása, vagy az a többek által osztott nézet, mely szerint az intézménynevek  – fiatalabb névtani [...]

Kolozsvári  vendégoktató előadása a  Magyar  és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken

2019.09.12
Tanszékünk és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke között hosszú évek óta áll fenn egy olyan gyümölcsöző kapcsolat, amelyet diákcserék, hallgatói és oktatói tanulmányutak, előadások, konferencia-részvételek is fémjeleznek. Az Erasmus+ keretében az őszi szemeszter második hetében dr. Kádár Edit egyetemi docens a vendégünk, aki szeptember 9-én tanító  és alkalmazott nyelvész hallgatóknak, oktatóknak tartotta meg egyik nyilvános előadását, melynek címe: Változatok anyanyelvi nevelésre – Romániai helyzetkép volt. A tanárnő előadása nemcsak a mi hallgatóinknak szolgált érdekes és tanulságos [...]

Erasmus+ keretein belül előadást tart: Kádár Edit a Változatok anyanyelvi nevelésre címmel

2019.09.09

KOLOZSVÁR, Erasmus+

2019.05.14
Tanszékünk oktatója, dr. Sulyok Hedvig egyetemi docens 2019. május 5–10. között a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszékén Erasmus+ oktatói-kutatói tevékenységet folytatott a MA-képzésű hallgatók körében. A 2019. május 6-án elhangzott előadás összefoglalója A lexikológiai témájú óráknak négy nagy fókusza volt, az egyik a Név és szókészlet, amelyben – több neves magyar nyelvész tudományos polemizálása nyomán – arra kerestük a választ, hogy: – mekkora lehet a magyar szókészlet, – mit tekintünk szókészlettani egységnek (azaz: mi számít külön [...]

Erasmus+

2019.05.14
Erasmus+ mobilitási program, Kolozsvár 2019. november 11–17. Tanszékünk munkatársai, dr. Sulyok Hedvig, dr. Juhász Valéria, Erdei Tamás és Heraszika Viktória a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén Erasmus+ mobilitási program keretében oktatói-kutatói, illetve adminisztratív tevékenységet folytattak. Dr. Sulyok Hedvig nyilvános előadásában – Üzletnévadási tendenciák a rendszerváltás utáni időkben – több olyan kérdést is felvetett, amelyek polemizálásra késztetik az onomasztikával foglalkozó szakembereket. Ilyen például az egyes névtípusok nem mindig stabil terminológiai behatárolása, vagy az a többek által osztott nézet, [...]

Tanszékünk oktatója a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében

2018.03.21
2018. március 12-16. között Gaál Zsuzsanna, tanszékünk mesteroktatója a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében Erasmus oktatói tanulmányúton vett részt, ahol több előadást és szemináriumot tartott. A határon túli hallgatókkal az alábbi témaköröket vitatták meg: Szövegértés, szövegalkotás, fordítástudomány. Anyanyelvi készségfejlesztés felsőfokon. Szövegértés, szövegalkotás a felsőoktatásban.