Erasmus+ mobilitási program, Nyitra 2021. október 10–16.

Tanszékünk munkatársai, dr. Juhász Valéria, Erdei Tamás és Heraszika Viktória a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében Erasmus+ mobilitási program keretében oktatói-kutatói, illetve adminisztratív tevékenységet…

Név – társadalom – identitás címmel tartott előadást Bauko János

Bauko János habilitált egyetemi docens tartott előadást az Erasmus+ keretein belül február 18-án 14 órakor a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken, a 3021-es teremben.   Bauko János: Név – társadalom…

Erasmus+ keretein belül előadást tart: Bauko János Név – társadalom – identitás címmel

Erasmus+ mobilitási program, Kolozsvár 2019. november 11–17.

Tanszékünk munkatársai, dr. Sulyok Hedvig, dr. Juhász Valéria, Erdei Tamás és Heraszika Viktória a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén Erasmus+ mobilitási program keretében oktatói-kutatói, illetve adminisztratív tevékenységet…

Kolozsvári  vendégoktató előadása a  Magyar  és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken

Tanszékünk és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke között hosszú évek óta áll fenn egy olyan gyümölcsöző kapcsolat, amelyet diákcserék, hallgatói és oktatói tanulmányutak, előadások, konferencia-részvételek is…

Erasmus+ keretein belül előadást tart: Kádár Edit a Változatok anyanyelvi nevelésre címmel

KOLOZSVÁR, Erasmus+

Tanszékünk oktatója, dr. Sulyok Hedvig egyetemi docens 2019. május 5–10. között a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszékén Erasmus+ oktatói-kutatói tevékenységet folytatott a MA-képzésű hallgatók körében. A…

Erasmus+

Erasmus+ mobilitási program, Kolozsvár 2019. november 11–17. Tanszékünk munkatársai, dr. Sulyok Hedvig, dr. Juhász Valéria, Erdei Tamás és Heraszika Viktória a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén Erasmus+…

Tanszékünk oktatója a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében

2018. március 12-16. között Gaál Zsuzsanna, tanszékünk mesteroktatója a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében Erasmus oktatói tanulmányúton vett részt, ahol több előadást és…

Dél-Szlovákia kétnyelvű névszemiotikai tájképe – Dr. Bauko János előadása

2018. március 6-án 10 órai kezdettel Dr. Bauko János, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet habilitált docense tartott előadást Dél-Szlovákia kétnyelvű névszemiotikai tájképe…