Bemutatkozás

A Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék története

 

A Szegedi Tudományegyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke – a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola mint önálló intézmény fennállásakor eredetileg Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék – 1990-ben alakult meg, alapítója Lengyel Zsolt egyetemi tanár volt. A tanszék létrehozását a nagyszámú – angol, francia, német, olasz és orosz nyelvszakos – hallgatóság általános és alkalmazott nyelvészeti stúdiumai biztosításának igénye indokolta. A tanszékalapító Lengyel Zsolt professzortól Zánthó Róbert főiskolai docens vette át a vezetést, majd Tóth Szergej főiskolai tanár irányította a tanszéket, amelynek jelenlegi vezetője Juhász Valéria főiskolai docens.

2009-től 2019-ig Juhász Valéria szervezte az országos Szép kiejtési verseny kari fordulóját, és készített fel sikeresen számos hallgatót Kazinczy-versenyre.

A tanszéken oktatott nyelvészeti diszciplínák és interdiszciplínák biztosítják az alkalmazott nyelvészet szakos és a nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgára készülő hallgatók nyelvészeti ismereteinek kiszélesítését, a nyelvészeti gondolkodásmód és összefüggéslátás kialakítását. A jelenlegi, akkreditált szakok: Alkalmazott nyelvész (bölcsész) mesterszak (4 szemeszter), Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés (4 szemeszter), Ügyvitel specializáció (4 szemeszter). Mindezeken kívül a  tanszék biztosítja a leendő, nem nyelvszakos tanárok Anyanyelvi készségfejlesztés című kurzusát is. A tanszékhez kötődik jelenleg az Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés nevű kutatócsoport is, melynek tagjai: Juhász Valéria, Kálló Veronika, Radics Márta.

Az oktatási és kutatási munkán túl a tanszék időről időre neves szakembereket, elismert külföldi és hazai nyelvészeket hívott és hív meg vendégelőadónak (a teljesség igénye nélkül pl. Albert Sándor, Balázs Géza, Bauko János, Geraszimova V. D., Kálmán László, Péntek János, Petőfi S. János, Voigt Vilmos stb.), akiknek előadásai nemcsak látókörünket szélesítik, hanem az alkalmazott nyelvészeti kutatásokat is népszerűsítik.

A diákjaink hagyományosan aktív résztvevői a tanszék életének: rendszeresen tartanak  szakdolgozat-bemutatókat, konferencia-előadásokat, ily módon több olyan kötet is megjelent már, amely csak hallgatók által írt szakmai közleményeket tartalmaz.

A tanszék is folyamatosan jelentet meg saját nyelvészeti kiadványokat, szervez konferenciákat, és  hangsúlyt fektet a hallgatók mentorálására.

A tanszék jelenlegi munkatársai: dr. Juhász Valéria tanszékvezető főiskolai docens, Kegyesné dr. Szekeres Erika főiskolai docens, dr. Basch Éva adjunktus és Erdei Tamás tanársegéd.