Ujjtudatosság a számolásfejlesztésben – műhelyfoglalkozás a Mentorháló szervezésében 2019. október 21-én.

A műhelymunka során a résztvevők olyan ujjpercepciós és ujjtudatossághoz kötődő elemi aritmetikai gyakorlatokat tanulnak meg, amelyek együttesen és játékosan fejlesztik a számolási készségeket óvodás- és kisiskoláskorban. A kutatások azt bizonyítják,…

A Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének őszi konferenciája

4th International Pedagogic and Linguistic ERL CONFERENCE

Juhász Valéria a Strategies for Developing Listening Comprehension c. tartott előadást a IV. Nemzetközi pedagógiai és nyelvészeti konferencián.  ( ERL CONFERENCE ) 2019. june 17–18. Craiova (Romania)

Nyelvi készségek fejlesztése társasjátékokkal – Műhelyfoglalkozás a Gyógypedagógus-képző Intézet szervezésében

    2019- május 7-én Juhász Valéria és Radics Márta Nyelvi készségek fejlesztése társasjátékokkal címmel műhelyfoglalkozást tartottak. A kirobbanó hangulatú foglalkozáson számos szórakoztató, tanórákba könnyen adaptálható, többnyire rövid játékokat ismerhettek…

Konferenciák, kutatóműhelyek

Konferenciák: Juhász Valéria: Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében: Neveléssel az olvasásért – olvasással a neveléséért: az olvasóvá nevelés és az olvasástanítás színterei, lehetőségei, feladatai és kihívásai c. konferencia…

Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése – Miskolci Konferencia 2019.01.23.

Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése Dr. Juhász Valéria   Az új Nat-tervezetben mind az alsó tagozatosokra, mind a felső tagozatosokra vonatkozóan a címben említett fogalmak tartalma valamelyest meghatározott.…

„A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerő-piaci igények tükrében” konferencia

Az MTA SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága, az SZTE JGYPK Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézete és az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke közös szervezésében 2018. november 22-én  rendezte meg…

A gyógypedagógia kincsestára – regionális szakmai konferencia

Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 2018. novemberben 7. alkalommal szervezte meg a „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” című regionális gyógypedagógiai szakmai konferenciát, melynek helyszíne a Szent-Györgyi Albert Agóra volt. Absztraktkötet…

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2018. november 8-10 Együttműködések és innovációk a logopédiában Elnök: Tóthné Aszalai Anett; Opponens: Magyar Adél • Juhász Valéria, Radics Márta: A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési…

Konferencia: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után

Az ELTE Fonetikai Tanszékén működő Gyermeknyelvi Kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K- 120234 számú „Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázatának támogatásával szakmai konferenciát szervez Az anyanyelv-elsajátítás folyamata…