Konferenciák, kutatóműhelyek

Konferenciák:

Juhász Valéria: Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében: Neveléssel az olvasásért – olvasással a neveléséért: az olvasóvá nevelés és az olvasástanítás színterei, lehetőségei, feladatai és kihívásai c. konferencia 2019. november 28–29. Kecskemét

Juhász Valéria, Radics Márta: Vocabulary development of typical and atypical primary school children vs. lexicons of schoolbooks. 5th International Conference of Applied LinguisticsLanguages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania)

Kálló Veronika: Potential uses of modeling of articulary movements in speech therapy. 5th International Conference of Applied LinguisticsLanguages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania)

Juhász Valéria: Step-by-step development of phonological awareness before starting to read and write (in a playful way). The 18th Nordic Literacy Conference & The 21st European Conference on Literacy 2019. august 4–7. Copenhagen (Denmark)

Juhász Valéria: Strategies for Developing Listening Comprehension. 4thInternational Pedagogic and Linguistic ERL CONFERENCE 2019. june 17–18. Craiova (Romania)

Juhász Valéria: Szókincsfejlődés, szókincsfejlesztés játékosan. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében Logopédiai nap Budapest. 2019. május 15. Kondor Béla Közösség Ház

Juhász Valéria: Óvodapedagógusok hallás utáni szövegértés-fejlesztési stratégiái. Nyelv, kultúra, identitás. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben Budapest. 2019. április 15–16. Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Juhász Valéria: Application of the sight word reading method in the reading development of the Hungarian pupils. In csopak et al.: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében témakörben. Konferencia II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Beregszász. 2019. március 28–29.

Juhász Valéria: Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése. Konferencia: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában. Miskolci Egyetem. 2019. január 23.

Juhász Valéria, Radics Márta: A kooperatív és kompetitív (társas)játékok a szocio-emocionális nevelés szolgálatában. SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága konferenciája: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében. 2018. november. 22. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar.

Juhász Valéria, Radics Márta: A beszédértés, a hallás utáni szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése játékosan. A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szeged, 2018. november 12.

Kálló Veronika: A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szeged, 2018. november 12.

Juhász Valéria, Radics Márta: A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési, tanulási képességek tükrében. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.): Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. 100. p. A Konferencia helye és ideje: Budapest, 2018. november 8–10. ELTE PPK. ISBN: 978-963-489-051-5.

Kálló Veronika: Az artikulációs mozgások modellezésének felhasználási lehetősége a logopédiai munkában, a száj velem” módszer kialakulásának előzményei. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.): Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. 101. p. A Konferencia helye és ideje: Budapest, 2018. november 8–10. ELTE PPK. ISBN: 978-963-489-051-5.

Juhász Valéria, Radics Márta: Gyors automatikus megnevezési (RAN) tesztek használata a diszlexiaszűrési eljárásokban In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636 p. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, 2017. p. 303. (ISBN:978-963-508-863-8).

Kálló Veronika: A korai nyelv adatgyűjtés bevezetésének hivatásspecifikus megítélése. In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636 p. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, 2017. p. 304. ISBN:978-963-508-863-8.

Juhász Valéria, Radics Márta: Szókincsfejlesztés társasokkal és egyéb játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztrakt kötet. 21 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.11.22 Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet, 2017. (ISBN:978-615-5455-82-7) http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/wp-content/uploads/2017/11/Abszraktk%C3%B6tet_v%C3%A9gleges.pdf

Juhász Valéria és Radics Márta: Írás-olvasás előkészítés, anyanyelvi fejlesztés társasjátékokkal óvodások és kisiskolások részére. Konferencia: Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok, Balassagyarmat, 2017. április. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Salgotarjan/20170412NTPN_Program.pdf

Kálló Veronika: A szabad alkotás csoportkohéziós ereje – saját élményű műhelyfoglalkozás. játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztrakt kötet. 21 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017. 11. 22. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet, 2017. (ISBN: 978-615-5455-82-7) http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/wp-content/uploads/2017/11/Abszraktk%C3%B6tet_v%C3%A9gleges.pdf.

Radics Márta: Kompetenciafejlesztés társasjátékokkal? A társasjátékok pedagógiai célú felhasználásának lehetőségei. Konferencia: IV. Metszéspontok és V. Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira konferencia. Szeged, 2016. április.

Juhász Valéria, Radics Márta: A játékok szerepe az anyanyelvi készségek kibontakozásában. Konferencia: A játék. A Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet 2018. évi konferenciája. Budapest. 2018. április 20. (ISBN: 978-615-00-3059-3). https://jatekkonferencia.files.wordpress.com/2018/09/a-jc3a1tc3a9k-programfc3bczet1.pdf

 

Projektben való részvétel (pl. TÁMOP, EFOP stb.):

Juhász Valéria, Radics Márta és munkatársaik: Játékpedagógia a tananyagok feldolgozásának elősegítésére, szókincsfejlesztésre. 30 órás pedagógus-továbbképzés. Kidolgozása folyamatban EFOP-3.1.2-16-2016-00001.

Juhász Valéria, Radics Márta (dr. Pintér Klára vezetésével és a projekt további munkatársaival) A számolási készségek, matematikai gondolkodás, szövegértés/feladatértés fejlesztésének új módszerei. 30 órás pedagógus-továbbképzés. OH-véleményeztetése folyamatban EFOP-3.1.2-16-2016-00001.

Juhász Valéria, Radics Márta: Szókincsfejlesztő és szókincs-aktivizáló játékok a szövegértés megsegítésére. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. Megjelenőben, kézirat leadva, elfogadva.

Juhász Valéria, Radics Márta: A szókincs szerepe az olvasáselsajátításban és szövegértés-fejlődésben, szókincskutatások, szókincsvizsgáló eljárások. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. (Megjelenőben, kézirat leadva, elfogadva.

 

Képzések, előadások:

Juhász Valéria – Radics Márta: Írás-olvasás előkészítő és támogató nyelvi játékok. Az anyanyelvápolás lehetőségei az iskolai könyvtárakban. NEA-NO- 17-SZ- 1096, Nyíregyháza, 2018. 02. 23.

Juhász Valéria: Szókincsfejlesztés játékosan. Szentendre. 2018. 06. 06. EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001. „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”

Juhász Valéria: Szókincsfejlesztés játékosan. Bordány. 2018. 06. 21. EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001. „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”.

Radics Márta: Mire is jó a társasjáték? A társasjátékok pedagógiai célú felhasználásának lehetőségei. Előadás A CSMPSZ Hódmezővásárhelyi Tagintézmény munkatársai számára. Helyszín: Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézmény 6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 3. 2016. november 29.

 

Radics Márta: Társasjáték-pedagógia. Előadás a Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskolában tanulók szülei és az iskola pedagógusai számára. Helyszín: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5. 2018. 05. 05.

 

Radics Márta: Hisztibe fullad a társasozás? Lehetőségek és ötletek a játék során kialakuló kudarcok kezelésére. Előadás a játékbolt vásárlói, érdeklődők részére. Helyszín: Gyerekterep Játékbolt és Foglalkoztató Központ 6723 Szeged, Római krt. 23. 2016. május 25.

 

Juhász Valéria – Radics Márta: Társasjáték-pedagógia. Előadás a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI pedagógusai számára. Helyszín: Csillagösvény Élménypark Ópusztaszer 6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. 2017. április 24.

 

Radics Márta: A társasjátékok pedagógiai célú felhasználási lehetőségei. Előadás a Szegedi SZC Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája pedagógia szakos tanulói számára. Helyszín: Gyerekterep Játékbolt és Foglalkoztató Központ 6723 Szeged, Római krt. 23. 2017. február 24.