Juhász Valéria, Kálló Veronika, Radics Márta (2019): Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban. Szeged. JGYF Kiadó. ISBN: 978-615-5946-12-7.
http://www.jgypk.hu/kiado/termek/anyanyelvi/

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I. Anyanyelv-pedagógia 12. : 1. p. 10.21030/anyp.2019.1.3. 

Juhász Valéria (2019): Application of the sight word reading method in the reading development of the Hungarian pupils. In: Csopak et al.: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében témakörben. Konferencia II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék. Beregszász. 2019. március 28–29. ISBN: 978-6177-6923-30
http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf

Juhász Valéria (2019): Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése. Konferencia: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában. Miskolci Egyetem. 2019. január 23. Absztraktfüzet: Absztraktfüzet Miskolci Konferencia 2019. január 23

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Szókincsfejlesztő és szókincs-aktivizáló játékok a szövegértés megsegítésére. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. (Megjelenőben 40 oldal.)

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): A szókincs szerepe az olvasáselsajátításban és szövegértés-fejlődésben, szókincskutatások, szókincsvizsgáló eljárások. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. (Megjelenőben 40 oldal.)

Radics Márta (2019): A társasjátékok felhasználási lehetőségei a pedagógiai munkában. In: Innováció és gyakorlat a gyógypedagógia műhelyéből. SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. (Megjelenés alatt.)

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A kooperatív és kompetitív (társas)játékok a szocio-emocionális nevelés szolgálatában. SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága konferenciája: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében. 2018. november. 22. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Absztraktkötet, JGYF Kiadó. (Megjelenés alatt.)

Radics Márta – Fekete–Darmos Ivett (2018): Módszertani segédanyag diszlexiás gyermekek iskolai megsegítéséhez. Szeged. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2019/01/Modszertani-segedanyag-diszlexias-gyermekek-iskolai-megsegitesehez.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési, tanulási képességek tükrében. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.): Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2018. november 8–10. Budapest. ELTE PPK. (Megjelenés alatt.)

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A beszédértés, a hallás utáni szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése játékosan. In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. 2018. november 12. ISBN 978-615-5455-99-5.

Juhász Valéria (2018): A szövegértés-fejlesztési stratégiák hatékonyságáról. Új Pedagógiai Szemle. 2018. 3–4.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A játékok szerepe az anyanyelvi készségek kibontakozásában. Konferencia: A játék. A Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet 2018. évi konferenciája. Budapest. 2018. április 20. (ISBN: 978-615-00-3059-3). https://jatekkonferencia.files.wordpress.com/2018/09/a-jc3a1tc3a9k-programfc3bczet1.pdf.

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): A szótagtudat fejlesztése óvodás-, illetve kisiskoláskorban. Anyanyelv-pedagógia 10. 3. 34–48. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=692

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Gyors automatikus megnevezési (RAN) tesztek használata a diszlexiaszűrési eljárásokban In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636. 2017. 11. 09. – 2017. 11. 11. Nyíregyháza. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. 303. ISBN:978-963-508-863-8.

Kálló Veronika (2017): A korai nyelv adatgyűjtés bevezetésének hivatásspecifikus megítélése. In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636. 2017. 11. 09. – 2017. 11. 1. Nyíregyháza. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. 304. ISBN:978-963-508-863-8.

 

(2017): Szókincsfejlesztés társasokkal és egyéb játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztrakt kötet. 21. 2017. 11. 22.  Szeged. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. ISBN:978-615-5455-82-7.

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): Fonológiai tudatosságot alapozó szókincsfejlesztő feladatsor. Fejlesztő Pedagógia. 28. 3–6. 164–175.

Juhász Valéria (2017): A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 26.12. 38–44.

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Ujjtudatosság a számolásfejlesztésben óvodás-, illetve kisiskoláskorban – Ujjpercepciós, ujjtudatosságot fejlesztő gyakorlatok. Új Pedagógiai Szemle. 2017. 11–12.

e-mail