Juhász Valéria Eseményhez kötött agyipotenciál-vizsgálatok beszédfeldolgozással, olvasástanulással kapcsolatos kutatási eredményei

Juhász Valéria Eseményhez kötött agyipotenciál-vizsgálatok beszédfeldolgozással, olvasástanulással kapcsolatos kutatási eredményei

Tanulmányok, cikkek

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): Fonológiai tudatosságot alapozó szókincsfejlesztő feladatsor. Fejlesztő Pedagógia. 28. 3–6. 164–175. http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2021/09/kallo-juhasz-fontud.pdf.

Fonomimika újratöltve

Fonomimika újratöltve Szerző: Juhász Valéria Könyvismertető Fazekasné Fenyvesi Margit: Olvasástanítás fonomimikával Komplex elvű fonomimika című könyvéről Szeged, JGYF Kiadó, 2020.     Hazánkban az 1868-as XXXVIII. törvénycikk írta elő a…