Tanulmányok, cikkek

Juhász Valéria (2022): Poliglott youtube-erek és nyelvtanulási módszereik. In: Juhász Valéria, Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) Többnyelvűség és oktatás. Szeged. JGYF Kiadó. ISBN: 978-615-5946-79-0.   Juhász Valéria, Kegyesné Szekeres Erika (2022): Nyelvi tudatosság tantárgyközi…