Tanulmányok, cikkek

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): Fonológiai tudatosságot alapozó szókincsfejlesztő feladatsor. Fejlesztő Pedagógia. 28. 3–6. 164–175.
http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2021/09/kallo-juhasz-fontud.pdf.