Kazinczy-versenyek

Szép magyar beszéd verseny 2019.

2019.03.12
2019. március 6-án a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék ismét megrendezte kari Szép magyar beszéd versenyét. Az eseményen dr. T. Molnár Gizella dékánhelyettes asszony mondott köszöntőbeszédet, amelyben – többek között – kiemelte, hogy a kari forduló napja egybeesik a Logopédia Európai Napjával, s ez már önmagában is felhívja a figyelmet a tisztán artikulált beszéd, a jól szerkesztett, érthető kommunikáció jelentőségére. A verseny töretlen népszerűségnek örvend a karon, hiszen 19 hallgatónk méretette meg magát aznap. A versenyzők előbb egy szabadon választott, [...]

Szép magyar beszéd verseny 2019.

2019.02.11

Szép magyar beszéd verseny

2018.03.16
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2018. március 7-én 9 órai kezdettel rendezte meg a kar Kazinczy-versenyét, amelyre a kar tanácstermében került sor. A rendezvényt dr. Juhász Valéria mb. tanszékvezető főiskolai docens nyitotta meg. A versenyre tizenhat hallgató jelentkezett, akik – a kiírásnak megfelelően – előbb a modern értekező próza kínálatából szabadon választott részletet olvastak fel, majd kötelező szövegként Gál Sándor: Írott beszéd című műve hangzott el. A teljesítményeket Rozgonyiné dr. Molnár Emma Kazinczy-díjas [...]

Szép magyar beszéd verseny

2018.02.21

Felhívás a felsőoktatási intézmények 2018. évi Szép magyar beszéd versenyére

2018.02.01
A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2017/2018-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit [...]

A karon Kazinczy-érmet szerzett hallgatók névsora 1973-tól

2018.01.20
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar minden évben megrendezi a helyi, Kazinczyról elnevezett Szép kiejtési verseny válogató versenyét. Az országos versenyen, amit most minden évben az Eszterházy Károly Egyetemen szerveznek tavasszal, az előző év sikerességétől  függően egy, illetve két hallgató képviselheti a kart. A Juhász Gyula Pedagógus Karon Kazinczy-érmet nyert hallgatók 1973-tól, felkészítő tanáraik Rozgonyiné dr. Molnár Emma, Mucsányi János és 2008-tól a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezésében dr. Juhász Valéria és Rozgonyiné dr. Molnár Emma. 2015. Magdali Anna 2014. [...]