Szép magyar beszéd verseny 2021.

Felhívás

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

2021. évi

Szép magyar beszéd versenyére

 

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2020/2021-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

 

Karunkon a helyi versenyt a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet szervezi

online formában

2021. április 28-án, szerdán 10.00 órai kezdettel.

 

A versenyfeladat:

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny szervezőitől kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

 

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  1. a) jó szövegértés és szöveghűség,
  2. b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  3. c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  4. d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

Jelentkezni ezen a felületen lehet: tinyurl.com/d8kuxmp8

2021. április 23-án, pénteken 12.00 óráig.

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!