Konferenciák

Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban Развитие навыков общения и речи на практике Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in der Praxis Communication and speech development in practice

2020.06.10
Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban Развитие навыков общения и речи на практике Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in der Praxis Communication and speech development in practice     Időpont: 2020. május 08. 14:00 – 18:00 Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 6725 Szeged, Hattyas utca 10. REGISZTRÁCIÓ ide kattintva   (jelentkezési határidő: 2020. április 30.)     Program: Regisztráció 3-as épület fsz. 3019-es terem 14.00–14.25 Regisztráció, a regisztráció alatt megtekinthető a beszédfejlesztő játékok és kommunikációs eszközök kiállítása, [...]

Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben 2. c. hallgatói konferencia

2020.02.11
Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben címmel tartott ismételten  hallgatói konferenciát a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2020. február 07-én 13 órától a 3019-es teremben. Program: 1. Dencs Krisztina: Szókincsfejlesztés alsó tagozatosoknak népmesékkel 2. Zámbori-Gozsovics Katalin: Mozgással egybekötött beszédfejlesztés: esetbemutatással 3. Molnár-Keri Edit: Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél  4. Mester Réka: A szatellitgeneráció német nyelvtani kompetenciái 

VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia

2020.01.13
2020. január 7-e és 9-e között rendezték meg a szlovákiai Štúrovóban (Párkány) a VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferenciát. A tudományos összejövetelen – ahol 13 tematikus szekcióban folyt a munka – a projektről, projektoktatásról tartott előadást Gaál Zsuzsanna, a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatója. A projektoktatás egy olyan tanulási-tanítási stratégia, melynek középpontjában a tanulók által elfogadott vagy kiválasztott téma, probléma feldolgozása áll. Az oktatás egyénileg vagy csoportban történik. A végeredmény szellemi vagy anyagi alkotás, tehát egy produktum formájában valósul meg. Az előadó [...]

Neveléssel az olvasásért – olvasással a nevelésért 2019. november 28–29. konferencia – Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében

2019.12.02
  2019. augusztus 4-e és 7-e között rendezték meg Koppenhágában a 70. évfordulóját ünneplő nemzetközi Literációs (Olvasás)konferenciát. Az olvasáskonferencián a ’literacy’ kifejezést szűkebb és tágabb értelemben is használták. Szűkebb értelemben az olvasás, olvasástanítás, -tanulás, szövegértés jelentéskörében értelmeződött, tágabban pedig valamely specifikus területhez, köztük például a matematikához, pénzügyhöz, testneveléshez, természettudományokhoz kapcsolódó műveltség, jártasság jelentésében. A konferencia a Műveltséghez való jog európai nyilatkozatának (European Declaration of the Right to Literacy, 2016) 11 alapvetéséhez igazodva 6 téma köré szervezte az előadásokat: korai intervenció, minőségi tanítás, digitális kompetencia, literációs környezet, sajátos [...]

XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia

2019.11.03
November 7–8–9. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia keretein belül tartott előadást dr. Juhász Valéria az alábbi témákban más tanszéki kollégákkal együtt: A nyelvi fejlesztést meghatározó nyelvi készségeket mérő tesztek alkalmazása a logopédiai gyakorlatban és Az olvasás- és íráskészséget előrejelző tesztek ismerete, különös tekintettel a fonológiai tudatosságra címmel. Program

Hogyan lehet lefordítani a lefordíthatatlant? – Prof. dr. Albert Sándor előadása

2019.10.18
 2019. október 16-án dr. Albert Sándor egyetemi tanár tartott előadást a kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének szervezésében: Hogyan lehet lefordítani a lefordíthatatlant? címmel. A fordítás nemzetközi szinten is elismert szaktekintélye néhány általánosabb kérdés felvetésével kezdte előadását: Mit csinál a fordító, amikor fordít? Le lehet-e minden szöveget fordítani minden nyelvre? Miért éppen a fordíthatatlan verseknek van a legtöbb fordításuk? Miért okoz fejtörést a következő mondat fordítása: Meghatározza a lét a lét? Miért fordít másként a gép, mint az ember? Az [...]

VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia 2019. október 3–4.

2019.10.09
Kognitív nyelvészet és buddhizmus: Laár András megnevezési problémái Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar 2019. október 3–4. Eger     Laár András zenészként és humoristaként országosan ismert, de kevesen tudják róla, hogy buddhista pap is. Három minősége nem válik el egymástól, minden művében megjelenik mindegyik. Humoros előadásaiban és írásaiban sokszor (néha nyíltan, néha burkolt módon) megjeleníti a buddhista gondolatokat, vagy buddhista látásmóddal vizsgálja életünk jelenségeit. Ezeken felül kifejezetten a buddhizmusról szóló előadásaival is járja az országot (melyekből természetesen nem [...]

A Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének őszi konferenciája

2019.10.07

5th International Conference of Applied LinguisticsLanguages and People: Communication in a Multilingual World 2019.

2019.10.02
5th International Conference of Applied LinguisticsLanguages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania)   A Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, illetve a Gyógypedagógus-képző Intézet oktatói az alábbi előadásokkal vettek részt a vilniusi alkalmazott nyelvészeti konferencián: Dr. Juhász Valéria (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék), Radics Márta (Gyógypedagógus-képző Intézet): Vocabulary development of typical and atypical primary school children vs. lexicons of schoolbooks. Erdei Tamás (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék): Discourse marker usage of Hungarian children. Kálló Veronika [...]

CLIL-HET partnertalálkozó

2019.08.28
CLIL-HET partnertalálkozó                    2019. augusztus 22-23-án tartotta meg első partnertalálkozóját a CLIL-HET projekt, amelyben Szlovákia, Lengyelország, Szerbia, Albánia, Csehország mellet a magyar részről a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatói vesznek részt dr. Bakti Mária (Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék intézet- és tanszékvezetője ) irányításával. A projekt fő koordinátora a Szlovákiai Műszaki Egyetemről Ludmilla Hurajova. Az egyéves projekt célja olyan, kutatásalapú elméleti és gyakorlati módszertani anyag kidolgozása, amely abban segíti az oktatókat, hogy tantárgyukat [...]