Kutatócsoport

Ujjtudatosság a számolásfejlesztésben – műhelyfoglalkozás a Mentorháló szervezésében 2019. október 21-én.

2019.10.22
A műhelymunka során a résztvevők olyan ujjpercepciós és ujjtudatossághoz kötődő elemi aritmetikai gyakorlatokat tanulnak meg, amelyek együttesen és játékosan fejlesztik a számolási készségeket óvodás- és kisiskoláskorban. A kutatások azt bizonyítják, hogy ha az ujjgyakorlatokat játékosan, sokféle reprezentációval együtt tanítjuk, az jelentősebben megnövelheti a számolási készségek fejlődését, mint ha bármely más aspektust önmagában alkalmaznánk (Jay és Betenson, 2017). A tevékenységek kombinációja segíti a gyerekeket abban, hogy a különböző számreprezentációk között kapcsolatot teremtsenek.

Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban.

2019.10.08
Juhász Valéria, Kálló Veronika, Radics Márta (2019): Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban. Szeged. JGYF Kiadó. ISBN: 978-615-5946-12-7. http://www.jgypk.hu/kiado/termek/anyanyelvi/ Olvasás, beszélgetés és játék – ezekkel a szavakkal jellemezhetjük a három szerző könyvét. A kötetbe szerkesztett írások elsősorban szakembereknek íródtak, de bátran kezükbe vehetik azok a szülők is, akik számára fontos, hogy gyermekük és a család is sikerként, örömmel élje meg az iskolai éveket. A címben kiemelt életkor olyan szenzitív időszak gyermekeink életében, amely hosszú távon meghatározza, hogy a köznevelésben [...]

A Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének őszi konferenciája

2019.10.07

5th International Conference of Applied LinguisticsLanguages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania)

2019.10.02
5th International Conference of Applied LinguisticsLanguages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania) Juhász Valéria (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék), Radics Márta (Gyógypedagógus-képző Intézet): Vocabulary development of typical and atypical primary school children vs. lexicons of schoolbooks. Kálló Veronika (Gyógypedagógus-képző Intézet): Potential uses of modeling of articulary movements in speech therapy.      

4th International Pedagogic and Linguistic ERL CONFERENCE

2019.06.19
Juhász Valéria a Strategies for Developing Listening Comprehension c. tartott előadást a IV. Nemzetközi pedagógiai és nyelvészeti konferencián.  ( ERL CONFERENCE ) 2019. june 17–18. Craiova (Romania)

Szókincsfejlődés, szókincsfejlesztés játékosan c. előadás – Logopédiai szakmai nap 2019. 05.15. a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében, Bp.

2019.05.21
A Logopédiai szakmai napon Juhász Valéria interaktívan mutatta be közel 200 logopédussal együtt játszva, hogy az írás-olvasás előkészítéshez szükséges fonológiai tudatosságot és a szókincset hogyan tudjuk eszközök nélkül vagy akár csak dobókocka-papír-toll használatával fejleszteni úgy, hogy az a gyerekeknek (és a kollégáknak, szülőknek is akár) is valódi élményt okozzon. Az előadás arra helyezte a hangsúlyt, hogy hogyan lehet a különböző típusú, elméleti kutatásokon alapuló fejlesztő munkát kreatívan, az egyes gyerekek igényeihez igazítva játékká alakítani, hogy a gyermekek motivációját és sikerélményét [...]

Nyelvi készségek fejlesztése társasjátékokkal – Műhelyfoglalkozás a Gyógypedagógus-képző Intézet szervezésében

2019.05.10
  2019- május 7-én Juhász Valéria és Radics Márta Nyelvi készségek fejlesztése társasjátékokkal címmel műhelyfoglalkozást tartottak. A kirobbanó hangulatú foglalkozáson számos szórakoztató, tanórákba könnyen adaptálható, többnyire rövid játékokat ismerhettek meg a résztvevők. A játékok olyan komplex kreativitást, munkamemóriát, számolási készséget, figyelmet, beszéd- és kommunikációkészséget is fejlesztő játékok voltak, amelyek egy része eszközigény nélküli vagy pusztán dobókockát, papírt, ceruzát igénylőek, míg más részük olyan valódi társasjáték, amelyek könnyen átalakíthatóak iskolai keretek közé a tanórai alkalmazásnak megfelelően.

Logopédiai Szakmai Nap 2019

2019.05.03

Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I.

2019.04.29
Juhász Valéria – Radics Márta A szövegértési, tanulási képesség meghatározó összetevője a szókincs, ezért a gyerekek szókincsének feltérképezése hozzásegít egy tudatosan tervezhető tanítási, fejlesztői munkához. A tanulmány először bemutatja a szókincs fejlődésére vonatkozó kutatásokat, majd ismerteti a különböző szókincsvizsgálati módszereket. Ezek után rátér az egyén szókincsének a megértésben játszott szerepére. Egyes kutatások arra utalnak, hogy az 5-6000 leggyakoribb szó ismerete elegendő a hétköznapi szövegek megértéséhez. Ugyanakkor a Szókincsháló szakosztály 2008-as kutatása arra jutott, hogy egy-egy kiadó tankönyvcsaládja átlagosan 40 000 szót [...]

Bemutatkozás – Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés

2019.03.21
Vezetője Dr. Juhász Valéria PhD Tagok Dr. Kocsisné Kálló Veronika Radics Márta   A műhely kutatási témája Az Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés kutatócsoportot az a szakmai igény hívta életre, hogy a legfrissebb elméleti kutatásokra épített gyakorlatokkal segítsük az írás-olvasási (literációs), valamint a tanulási képességek elsajátítását és tanulását. A kutatócsoportot egy alkalmazott nyelvész, dr. Juhász Valéria és két gyógypedagógus, logopédus, dr. Kocsisné Kálló Veronika és Radics Márta alkotja. Mindhárman a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatói. [...]