Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban.

Juhász Valéria, Kálló Veronika, Radics Márta (2019): Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban.
Szeged. JGYF Kiadó. ISBN: 978-615-5946-12-7.
http://www.jgypk.hu/kiado/termek/anyanyelvi/

Olvasás, beszélgetés és játék – ezekkel a szavakkal jellemezhetjük a három szerző könyvét. A kötetbe szerkesztett írások elsősorban szakembereknek íródtak, de bátran kezükbe vehetik azok a szülők is, akik számára fontos, hogy gyermekük és a család is sikerként, örömmel élje meg az iskolai éveket.

A címben kiemelt életkor olyan szenzitív időszak gyermekeink életében, amely hosszú távon meghatározza, hogy a köznevelésben eltöltendő éveket mennyire kiegyensúlyozottan, pozitívan és jókedvűen éli meg a gyermek – és vele együtt család. A szerzők a nyelvészeti, pedagógiai és gyógypedagógiai tudományos kutatások eredményeire alapozva a játékkal nevelés és tanítás mellett kötelezték el magukat.

A könyv első fejezete azt részletezi, hogyan nevelhető olvasó és folyamatosan tájékozódó felnőtté a gyermek, majd arról kapunk képet, mely tényezők befolyásolják leginkább az oktatás hatékonyságát. Kiemelten foglalkozik a könyv az eltérő képességű gyerekekkel, a sikeres olvasástanítással, szókincsfejlesztéssel és szövegértéssel. Alaposan körbejárják, mely képességek, készségek azok, amelyeket már óvodáskorban megfelelő játékokkal tudunk úgy fejleszteni, hogy az olvasáselsajátítás gördülékenyen történjen az iskolában. A szerzők ehhez nemcsak „eszköz nélküli” játékokat mutatnak be, hanem számos olyan típusú társasjátékkal is szolgálnak, amelyekben a hangok, szótagok, szavak szerepére helyeződik a hangsúly, erősítve ezzel az anyanyelvi tudatosságot és a nyelvi érzékenységet. A kötet utolsó fejezetében az ujjak ismeretének szerepét emelik ki a számfogalom kialakításának, a számolási ismeretek begyakorlásának fejlődésében; a könyv szerzői ehhez is sok szórakoztató és szellemes játékot gyűjtöttek.

 

Tartalomjegyzék

Az olvasóvá nevelés kialakítása az olvasástanulás előtt

A tanulási eredményességet meghatározó tényezők

A szókincs szerepe a szövegértésben, szókincsmérő tesztek

Szókincsfejlesztő játékok

A szótagtudat fejlesztése óvodás-, illetve kisiskoláskorban

Fonológiai tudatosságot alapozó szókincsfejlesztő feladatsor. Játéksor az m fonémára 5-6 éveseknek óvodai foglalkozásra

Ujjtudatosság a számolásfejlesztésben óvodás-, illetve kisiskoláskorban. Ujjpercepciós, ujjtudatosságot fejlesztő gyakorlatok