Felhívás a felsőoktatási intézmények 2018. évi Szép magyar beszéd versenyére

A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2017/2018-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a
jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a
retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.

Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

 

A versenyfeladat:

Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása, felolvasása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

 

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  1. a) jó szövegértés és szöveghűség,
  2. b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  3. c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  4. d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

Az országos döntőt 2018. május 4-én rendezzük meg Esztergomban.

 

A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el. Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy–érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.

Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság

Anyanyelvápolók Szövetsége

PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ