Application of the “sight word” reading teaching method in the reading develpoment of Hungarian pupils – A sight word olvasástanító módszer alkalmazhatósága a magyar olvasásfejlesztésben

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében témakörben 2019. március 28–29-én nemzetközi tudományos konferenciát szervezett 2019. március 28–29.  Beregszászon, ahol Dr. Juhász Valéria Tanszékvezető is előadást tartott.

A konferencia fő témaköre a köz-és felsőoktatás megújítására irányuló, a pedagógia és pszichológia tudományos eredményeire alapuló törekvések számba vétele, a jó gyakorlatok terjesztése. Tervezett szekciói: empirikus kutatások a pedagógiában, módszertani újító törekvések a pedagógiai gyakorlatban, neveléslélektani dilemmák az oktatásban, iskolai mentálhigiéné – prevenció és intervenció, tehetséggondozás, inklúzió és integráció – elmélet és gyakorlat.

Dokumentum megtekintése itt!