Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése – Miskolci Konferencia 2019.01.23.

Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése

Dr. Juhász Valéria

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Miskolci Konferencia 2.”]

 

Az új Nat-tervezetben mind az alsó tagozatosokra, mind a felső tagozatosokra vonatkozóan a címben említett fogalmak tartalma valamelyest meghatározott. A beszédértés tartalmi kereteit a hallás utáni megértésbe ágyazták, melyek a következőket tartalmazzák: megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket, az életkorának megfelelő szöveg tartalmát; mozgósítja a hallott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit és tapasztalatait, és összekapcsolja azokat, megérti az életkorának megfelelő nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően reagál, illetve ismer és alkalmaz a hallott szöveg értésére vonatkozó stratégiákat. Előadásomban ezeket a szakirodalomban is gyakran összemosódó fogalmakat igyekszem körülhatárolni, illetve bemutatok olyan hallásértés-fejlesztési stratégiákat, amelyek a mindennapi oktatási gyakorlatban kevésbé ismertek.