Diskurzusjelölők gépi felismerése – Miskolci konferencia 2019.01.23.

Erdei Tamás

tanársegéd

SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

erdeit@jgypk.u-szeged.hu

Diskurzusjelölők gépi felismerése

A diskurzusjelölő kategóriába eső szavak, kifejezések fontossá váltak a diskurzuselemzéssel foglakozók számára, mivel fontos funkciót töltenek be: információval szolgálnak többek között arról, hogy egy szöveg létrehozója hogyan viszonyul az általa közölt tartalmakhoz, hogyan szerkesztette azokat, vagy hogy a szöveg egyes részei hogyan függenek össze egymással. Ezek azok az okok, amelyek miatt hatékony gépi azonosításukra is felmerült az igény, hiszen a szöveg és létrehozója közti viszonyok kimutatása hozzájárulhat olyan területek fejlesztéséhez, mint az információkinyerés, a szentimentelemzés vagy az ember-gép kommunikáció. Az előadásban bemutatok néhány módszert, nyelvtechnológiai megoldást azok közül, amelyeket eddig használtak a diskurzusjelölők számítógépes azonosítására, és utalok a most jellemző trendekre ezen a területen.