Konferencia

VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia

2020.01.13
2020. január 7-e és 9-e között rendezték meg a szlovákiai Štúrovóban (Párkány) a VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferenciát. A tudományos összejövetelen – ahol 13 tematikus szekcióban folyt a munka – a projektről, projektoktatásról tartott előadást Gaál Zsuzsanna, a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatója. A projektoktatás egy olyan tanulási-tanítási stratégia, melynek középpontjában a tanulók által elfogadott vagy kiválasztott téma, probléma feldolgozása áll. Az oktatás egyénileg vagy csoportban történik. A végeredmény szellemi vagy anyagi alkotás, tehát egy produktum formájában valósul meg. Az előadó [...]

Neveléssel az olvasásért – olvasással a nevelésért 2019. november 28–29. konferencia – Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében

2019.12.02
  2019. augusztus 4-e és 7-e között rendezték meg Koppenhágában a 70. évfordulóját ünneplő nemzetközi Literációs (Olvasás)konferenciát. Az olvasáskonferencián a ’literacy’ kifejezést szűkebb és tágabb értelemben is használták. Szűkebb értelemben az olvasás, olvasástanítás, -tanulás, szövegértés jelentéskörében értelmeződött, tágabban pedig valamely specifikus területhez, köztük például a matematikához, pénzügyhöz, testneveléshez, természettudományokhoz kapcsolódó műveltség, jártasság jelentésében. A konferencia a Műveltséghez való jog európai nyilatkozatának (European Declaration of the Right to Literacy, 2016) 11 alapvetéséhez igazodva 6 téma köré szervezte az előadásokat: korai intervenció, minőségi tanítás, digitális kompetencia, literációs környezet, sajátos [...]

XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia

2019.11.03
November 7–8–9. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia keretein belül tartott előadást dr. Juhász Valéria az alábbi témákban más tanszéki kollégákkal együtt: A nyelvi fejlesztést meghatározó nyelvi készségeket mérő tesztek alkalmazása a logopédiai gyakorlatban és Az olvasás- és íráskészséget előrejelző tesztek ismerete, különös tekintettel a fonológiai tudatosságra címmel. Program

VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia 2019. október 3–4.

2019.10.09
Kognitív nyelvészet és buddhizmus: Laár András megnevezési problémái Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar 2019. október 3–4. Eger     Laár András zenészként és humoristaként országosan ismert, de kevesen tudják róla, hogy buddhista pap is. Három minősége nem válik el egymástól, minden művében megjelenik mindegyik. Humoros előadásaiban és írásaiban sokszor (néha nyíltan, néha burkolt módon) megjeleníti a buddhista gondolatokat, vagy buddhista látásmóddal vizsgálja életünk jelenségeit. Ezeken felül kifejezetten a buddhizmusról szóló előadásaival is járja az országot (melyekből természetesen nem [...]

A Neumann János Egyetem és a Magyar Olvasástársaság olvasáskonferenciája – 2019. november 28-29.

2019.08.28
A Neumann János Egyetem és a Magyar Olvasástársaság olvasáskonferenciája – 2019. november 28-29.  

Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése – Miskolci Konferencia 2019.01.23.

2019.01.25
Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése Dr. Juhász Valéria   Az új Nat-tervezetben mind az alsó tagozatosokra, mind a felső tagozatosokra vonatkozóan a címben említett fogalmak tartalma valamelyest meghatározott. A beszédértés tartalmi kereteit a hallás utáni megértésbe ágyazták, melyek a következőket tartalmazzák: megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket, az életkorának megfelelő szöveg tartalmát; mozgósítja a hallott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit és tapasztalatait, és összekapcsolja azokat, megérti az életkorának megfelelő nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően [...]

Diskurzusjelölők gépi felismerése – Miskolci konferencia 2019.01.23.

2019.01.25
Erdei Tamás tanársegéd SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék erdeit@jgypk.u-szeged.hu Diskurzusjelölők gépi felismerése A diskurzusjelölő kategóriába eső szavak, kifejezések fontossá váltak a diskurzuselemzéssel foglakozók számára, mivel fontos funkciót töltenek be: információval szolgálnak többek között arról, hogy egy szöveg létrehozója hogyan viszonyul az általa közölt tartalmakhoz, hogyan szerkesztette azokat, vagy hogy a szöveg egyes részei hogyan függenek össze egymással. Ezek azok az okok, amelyek miatt hatékony gépi azonosításukra is felmerült az igény, hiszen a szöveg és létrehozója közti viszonyok kimutatása [...]

Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában – nyelvészeti konferencia 2019

2019.01.24
MANYE XI. Miskolci Konferencia (2019)  A konferencia címe: NYELVI KÖZVETÍTÉS A DIGITALIZÁCIÓ KORÁBAN A konferencia időpontja: 2019. január 23. (szerda) A konferencia helyszíne: Miskolci Egyetem, BTK, Modern Filológiai Intézet Szekciók: Digitális kommunikáció, Szaknyelvi kommunikáció, Fordítás és terminológia     Absztraktfüzet Miskolci Konferencia 2019. január 23.

ENGaGe partnertalálkozó Varsóban

2018.11.28
2018.november 14–17 között rendezte meg az ENGaGe-projekt (2017-1-HU01-KA201-035955) a harmadik partnertalálkozóját Varsóban. A nemzetközi projekt a Miskolci Egyetem vezetésével olyan digitális tananyagot készít német és angol nyelven, amelyet speciálisan diszlexiás tanulók részére terveznek. A projekt fő koordinátora a Miskolci Egyetem Angol és Német Tanszéke. A projekt vezetője Magnuczné dr. Godó Ágnes. A fejlesztésben részt vesz a Lancasteri Egyetem (prof. dr. Kormos Judit szakértő vezetésével), a Masaryk Egyetem (Prof. dr.Věra Janíková vezetésével), a Varsói Egyetem (prof. dr. Przemyslaw Gebal vezetésével) és [...]

Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia

2018.11.26
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola rendezésében tanszéki oktató Erdei Tamás 2018. június 28-n részt vett a “Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia” Nyelvtudományi Doktori Iskola doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek féléves kutatási beszámolóján, a Szövegösszegfüggés számítógépes vizsgálata c. előadásával. Konferencia programja letölthető itt!