A nyelv perspektívája az oktatásban – Konferencia

A nyelv perspektívája az oktatásban

Időpont: 2018. november 15–16. (csütörtök–péntek)
Hely: EKE Bölcsészettudományi Kar, Líceum
A konferencia szervezői: EKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, PeLI Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport
Szervezőbizottsága: Domonkosi Ágnes (elnök), Zimányi Árpád, Lőrincz Julianna, Hulyák-Tomesz Tímea, Takács Judit, Kalcsó Gyula, Ludányi Zsófia (titkár)

A konferencia célja egy olyan fórum megteremtése, amely teret ad a nyelv és az oktatás sokszínű összefüggésrendszerével foglalkozó kutatók és kutatások interdiszciplináris párbeszédének.
A konferenciával egy tematikus, kétévente megrendezendő sorozatot tervezünk elindítani.
Az oktatásnyelvészet az alkalmazott nyelvészet meghatározó részterülete, amelynek vizsgálati körébe tartozik minden olyan oktatási, pedagógiai kérdés, amelyek megoldásában, feltárásában a nyelvtudomány eredményei és módszerei hasznosulhatnak.

Bővebben: http://www.magyar.uni-eger.hu/hu/magyar/pelikon-2018