Konferencia: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után

Az ELTE Fonetikai Tanszékén működő Gyermeknyelvi Kutatócsoport a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K- 120234 számú „Temporális jellemzők
korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázatának támogatásával

szakmai konferenciát szervez

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után

címmel.

🗓 A konferencia időpontja: 2018. május 24. (csütörtök)
📍Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 329. (Horváth János-terem)
Szeretettel várjuk a konferencián a gyermeknyelvvel, az anyanyelv-elsajátítás hároméves kor utáni szakaszaival, illetve a kamaszok nyelvével foglalkozó oktatókat, kutatókat, doktoranduszokat és hallgatókat.

A konferencia főbb témakörei:

  • óvodások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
  • kisiskolások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
  • kamaszkori beszédsajátosságok,
  • a beszéd grammatikai komplexitásának fejlődése óvodáskortól felnőttkorig,
  • a szókincs fejlődése óvodáskortól fiatal felnőttkorig,
  • a pragmatikai kompetencia fejlődése fiatal felnőttkorig,
  • atipikus anyanyelv-elsajátítás hároméves kor után,
  • gyermeknyelvi beszédadatbázisok,
  • további vonatkozások a nyelvészeti bármely területéről.

Az előadások hossza 15 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. Lehetőséget adunk hallgatói előadásokra is.
A konferenciára a gyermeknyelv@gmail.com címen lehet jelentkezni a választott témakör
megadásával és egy legfeljebb 10 soros absztrakttal. Kérjük, az ímélben adják meg
affiliációjukat is. Egyéb kérdéseiket is a gyermeknyelv@gmail.com vagy a
bona.judit@btk.elte.hu címen várjuk.
A jelentkezés határideje: 2018. március 22.
A jelentkezések elfogadásáról 2018. április 10-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia
végleges programját 2018. május 4-ig tesszük közzé.

A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után digitális formában, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben jelentetjük meg. A tanulmányokat 2018. június 20-ig a később megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

A konferencián nincs részvételi díj. Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián, kérjük, akkor is regisztráljon a gyermeknyelv@gmail.com címen 2018. május 4-ig.

Közvetlen link: http://fonetikaitanszek.elte.hu/index.php/2018/01/11/777a/