Kolozsvári  vendégoktató előadása a  Magyar  és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken

Tanszékünk és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke között hosszú évek óta áll fenn egy olyan gyümölcsöző kapcsolat, amelyet diákcserék, hallgatói és oktatói tanulmányutak, előadások, konferencia-részvételek is fémjeleznek.

Az Erasmus+ keretében az őszi szemeszter második hetében dr. Kádár Edit egyetemi docens a vendégünk, aki szeptember 9-én tanító  és alkalmazott nyelvész hallgatóknak, oktatóknak tartotta meg egyik nyilvános előadását, melynek címe: Változatok anyanyelvi nevelésre – Romániai helyzetkép volt. A tanárnő előadása nemcsak a mi hallgatóinknak szolgált érdekes és tanulságos tényekkel, adatokkal, hanem a jelen lévő oktatók is képet kaphattak arról, mi az, amiben közösek, s mi az, amiben eltérnek a gondjaink. Adódhat ez – többek között – abból, hogy a romániai tanárképzési séma eltér a magyarországitól, és a kisebbségben, de tömbben vagy a szórványban élő magyarság anyanyelvi kompetenciája is különböző pedagógiai megközelítéseket kíván. A tanárnő felvázolta a megfelelő tankönyvek hiánya okozta nehézségeket, de szólt azokról az újabb, már a megvalósulás útjára lépett tervekről is, amelyek az általános iskolai oktatásban a nyelvtanközpontúság helyett a nyelvhasználat-centrikusságra fókuszálnak.  A gyakorlatban ezt egy új (magyar) tankönyvcsalád megjelenése is segíti; az e családhoz tartozó könyvekben nem a grammatika kap kitüntető szerepet, hanem a szövegértési, szövegalkotási kompetencia a fontos; a cél az, hogy legyen minél szélesebb repertoárja a tanulóknak az adott kommunikációs helyzetnek megfelelő kódot használni. Az előadáson szó esett még a tankönyvi szövegek – s az iskolai oktatás – nyelviségéről, a nyelvészek és a nyelvészet (oktatásban betöltött) felelősségéről, és arról is: nemcsak a taneszközök modernizálása, hanem a bennünk élő régi sémák frissítése, szemléletváltozás is szükséges ahhoz, hogy eredményesebb  és hatékonyabb legyen közoktatásunk.

[Best_Wordpress_Gallery id=”43″ gal_title=”Kádár Edit”]