Erasmus+ mobilitási program, Nyitra 2021. október 10–16.

Tanszékünk munkatársai, dr. Juhász Valéria, Erdei Tamás és Heraszika Viktória a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében Erasmus+ mobilitási program keretében oktatói-kutatói, illetve adminisztratív tevékenységet folytattak.

Dr. Juhász Valéria Az anyanyelvi tudatosság szerepe az olvasáselsajátításban, míg Erdei Tamás A kognitív nyelvészet és buddhizmus: Laár András megnevezési problémái című előadással készült a hallgatók számára.