Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben 2.

 Basch Éva (Szerkesztő), Erdei Tamás (Szerkesztő), Juhász Valéria (Szerkesztő)

Lektorálta: Sulyok Hedvig, Radics Márta

Olvasószerkesztő: Sulyok Hedvig

Az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága által 2020. november 6-án rendezett konferencia tanulmánykötete

[Szeged] : SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (2021)
ISBN: 978-615-5946-44-8
ISSN: 2939-8770
 

Tartalomjegyzék

JUHÁSZ VALÉRIA: A mesélés, képeskönyv-nézegetés szerepe a literációs nevelésben
JURÓ ÉVA: A szókincsfejlesztés lehetőségei óvodáskorban − népmesékkel
SCHÄDT ANDREA: Egy kísérleti fejlesztőprogram alkalmazása első osztályos gyermekeknél
KÓRUSNÉ NAGYGYÖRGY BETTINA: Az óvodáskorú, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési képességének fejlesztési lehetőségei
ÚJHEGYI ÉVA: A szövegértési képesség fejlesztése kisiskoláskorban olvasási stratégiák alkalmazásával szépirodalmi szövegeken keresztül
VIG ANNABELLA: A szövegértést segítő grafikus rendezők hatékonyságának vizsgálata
TARI ANNA: A kreatív írás szerepe és vizsgálata az általános iskola felső tagozatos tanulóinak körében
ERDEI TAMÁS: A na diskurzusjelölő korpuszalapú vizsgálata
PETŐ BÁLINT: Marketingkommunikáció az 1870-es években egy dél-alföldi város sajtójában

 
 

Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben 2.