Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért

Beszéd- és nyelvelemző szoftverek
a versenyképességért és az esélyegyenlőségért – Absztrakt kötet

 

HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban

Szerkesztők: Sulyok Hedvig , Juhász Valéria , Erdei Tamás

 
SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (2019)
ISBN: 978-615-5455-93-3
 
 
 
 
 
 
A rendezvény célja, hogy a nyelvészettel, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók, oktatók és kutatók körében népszerűsítse a számítógépes eszközökkel (korpuszok, lekérdezőeszközök, elemzőszoftverek stb.) történő kutatást. A részvételhez haladó számítógép-felhasználói és programozói ismeretekre nincs szükség. A konferencia előadói olyan elismert oktatók és kutatók, akik az általuk bemutatott eszközök megalkotói, illetve haladó szintű felhasználói. Az előadások során közérthetően mutatják be a számítógépes erőforrások használatát. A bemutatottak – igény szerint – saját laptopon követhetőek. Bízunk abban, hogy minden résztvevő hasznos tudással gazdagodik, és szakmai munkája során – esetleg egyetemi kurzusok keretében – folytatja a kutatáshoz használható számítógépes eszközök megismerését; s a rendezvénnyel hozzájárulunk beadandó dolgozatok, szakdolgozatok és tudományos közlemények létrejöttéhez.