Skip navigation

1.1 A koragyermekkori intervenció fogalma

Ahhoz, hogy a társ-ágazatok együttműködéséről gondolkodjunk, meg kell ismernünk a „korai beavatkozások” tartalmát, a tartalom változását, a bevont résztvevő, segítő szakmaterületeket, összességében azt, hogyan lett a „korai fejlesztés”-ből koragyermekkori intervenció. A következő fejezetekben ezt a folyamatot is bemutatjuk.

A koragyermekkori intervenció legkorszerűbb definícióját találjuk a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló, 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben:

Definició

„A korai fejlesztés feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.” 

Célok

Az itt bemutatott tanegység célja, hogy megismertesse a gyógypedagógus hallgatókat a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás szakszolgálati tevékenység-tartalmával és más társágazati tevékenységekkel való kapcsolódási pontjaival, együttműködési lehetőségeivel.